UB Omaisuudenhoito Oy kasvattaa omistustaan UB Yritysrahoitus Oy:ssä

Report this content

 

 

United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 8.12.2021 kello 14:30

 

UB Omaisuudenhoito Oy kasvattaa omistustaan UB Yritysrahoitus Oy:ssä

United Bankers Oyj:n tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy ostaa 8.12.2021 allekirjoitetun kauppakirjan mukaisesti yhteensä 10 prosentin lisäosuuden tytäryhtiöstään UB Yritysrahoitus Oy:stä. Myyjänä on Minvest Oy, joka on UB Yritysrahoitus Oy:n toimitusjohtajan Mika Nissin määräysvaltayhteisö. Kauppahinnaksi on sovittu 117 000 euroa. Lisäksi maksetaan mahdollinen yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen sidottu lisäkauppahinta. Kaupan ehtoihin kuuluu, että Minvest Oy sitoutuu ostamaan kauppahinnalla United Bankersin osakkeita julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Omistusjärjestely edistää United Bankersin tavoitetta yksinkertaistaa organisaatiorakennettaan. Kaupan jälkeen UB Omaisuudenhoito Oy:n omistusosuus UB Yritysrahoitus Oy:ssä kasvaa 90 prosenttiin. Omistusosuuden kasvulla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankers -konsernin liikevaihtoon tai liikevoittoon vuonna 2021.

UB Yritysrahoitus on UB Yritysrahoitusrahasto I Ky -rahaston vastuunalainen yhtiömies. Institutionaalisille ja ammattimaisille sijoittajille suunnattu rahasto tarjoaa pankkirahoitusta tukevaa vieraan pääoman ehtoista rahoitusta suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (30.6.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,2 miljardia euroa (30.6.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

 

Tilaa