United Bankers Oyj: Alkuvuoden tuloskehitys myönteistä - Yhtiö säilyttää koko vuoden näkymänsä ennallaan

Report this content

United Bankers Oyj

SISÄPIIRITIETO 5.6.2020 kello 14:37

United Bankers Oyj: Alkuvuoden tuloskehitys myönteistä - Yhtiö säilyttää koko vuoden näkymänsä ennallaan

United Bankers Oyj:n hallitus on arvioinut sijoittajien ja muiden sidosryhmiensä kannalta hyödylliseksi tarkentaa vuoden 2020 tulokseen vaikuttavia tekijöitä ja koko vuoden näkymiä. Yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon tuloskehitys on ollut vahvaa vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Merkittävä tulosta nostava vaikutus on yhtiön tänään 5.6.2020 tiedottamalla metsärahasto UB Forest Fund I Ky:n metsäomaisuuden myynnillä eurooppalaiseen vakuutusalan konserniin kuuluvalle yhtiölle. United Bankersin tytäryhtiö UB Nordic Forest Management Oy on toiminut rahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä. United Bankers kirjaa kaupan seurauksena noin 2,8 miljoonan euron tuottopalkkion vuodelle 2020.

Yhtiö antoi tilinpäätöstiedotteessaan 2.3.2020 seuraavan ohjeistuksen: ”United Bankers arvioi operatiivisen liikevoittonsa kasvavan edellisvuoteen verrattuna.” Yhtiö on päättänyt säilyttää koko vuodelle antamansa ohjeistuksen ennallaan, sillä alkuvuoden suotuisasta kehityksestä huolimatta koronapandemian taloudelliset vaikutukset aiheuttavat edelleen epävarmuutta sijoitusmarkkinoilla. Markkinatilanteen vaikutuksia varainhoito- ja pääomamarkkinapalveluiden kysyntään sekä toisaalta rahastojen tuottokehitykseen on toistaiseksi hyvin vaikea arvioida.

Tarkat tiedot ensimmäisen vuosipuoliskon 2020 tuloksesta annetaan puolivuosikatsauksessa 2020, joka julkaistaan arviolta 26.8.2020.

UNITED BANKERS OYJ

Lisätietoja:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:


United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (31.12.2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.


Tilaa