United Bankers Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Report this content

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 23.2.2022 kello 9:45

 

United Bankers Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

 

United Bankers Oyj ("Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Jani Lehden ja hänen määräysvaltayhteisönsä J. Lehti & Co Oy:n yhteenlaskettu suora ja välillinen omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 22.2.2022 laskenut alle 5 prosentin rajan.

Jani Lehden kokonaisosuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä
(A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
(B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus (A + B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

Alle 5 %

 

Alle 5 %

10 441 909

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

 

 

 

 

 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Kohta A: osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suora

(AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

Suora

(AML 9:5)

Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)

FI4000081427   

5 220

490 500

0,05 %

4,70 %

A YHTEENSÄ

495 720 kpl

 

4,75 %

 

 

Tietoja liputusvelvollisesta ja koko määräysvaltaketjusta, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä

Jani Lehti

Alle 5 %

 

Alle 5 %

J. Lehti & Co Oy

Alle 5 %

 

Alle 5 %

 

 

Lisätietoja:

Inka Noramaa, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: inka.noramaa@unitedbankers.fi
Puhelin: 09 25 380 323, 040 576 4202
 


United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 31 asiamiestä (31.12.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 43,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,8 miljardia euroa (31.12.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi  

 

 

Tilaa