United Bankers Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan Helsingin pörssistä

Report this content

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 19.3.2021 kello 14:30

United Bankers Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan Helsingin pörssistä

United Bankers Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2021 antamaan valtuutukseen perusteella aloittaa yhtiö omien osakkeiden hankinnan. United Bankers hankkii omia osakkeita yhteensä enintään 35 000 kappaletta, mikä vastaa enintään 0,34 prosenttia yhtiön koko osakekannasta. Hankintojen yhteisarvo voi olla enintään 480 000 euroa.

Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 22.3.2021 ja päättyy viimeistään 30.6.2021. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 19.3.2021 hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Yhtiöllä on 10 441 909 osaketta. Yhtiön omistuksessa on tällä hetkellä 32 443 omaa osaketta, joka vastaa noin 0,31 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi

Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 129 työntekijää (FTE) sekä 35 asiamiestä (31.12.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,8 miljardia euroa (31.12.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi

Tilaa