United Bankers Oyj:n omien osakkeiden luovutus johdon kannustinjärjestelmän perusteella

Report this content

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 16.3.2021 kello 11:00

United Bankers Oyj:n omien osakkeiden luovutus johdon kannustinjärjestelmän perusteella

United Bankers Oyj luovuttaa yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti yhteensä 17 670 osaketta vastikkeetta yhtiön johdon kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille 16.3.2021. Osakkeista 15 948 kappaletta luovutetaan järjestelmään kuuluville avainhenkilöille ansaintajaksojen 2020 sekä 2018–2020 perusteella ja 1 722 osaketta luovutetaan lykättyinä palkkioina ansaintajaksoilta 2019 sekä 2017–2019. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2020 antamaan antivaltuutukseen.

Yhtiö tiedotti 27.1.2021 United Bankersin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Lisätietoja kannustinjärjestelmästä on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen.

Osakepalkkiot maksetaan luovuttamalla United Bankersin hallussa olevia yhtiön omia osakkeita, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä (10 441 909 A-osaketta) ei muutu. Yhtiön hallussa on omia osakkeita 32 443 kappaletta kannustinjärjestelmän perusteella 16.3.2021 suoritettujen luovutusten jälkeen.

Lisätietoja antaa:

Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj

Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi

Puhelin: +358 400 603 830

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 129 työntekijää (FTE) sekä 35 asiamiestä (31.12.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,8 miljardia euroa (31.12.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi

Tilaa