• news.cision.com/
  • United Bankers Oyj/
  • United Bankers Oyj:n omien osakkeiden luovutus UB Real Asset Management Oy:n vähemmistöosuuden hankinnasta maksettavan lisäkauppahinnan perusteella

United Bankers Oyj:n omien osakkeiden luovutus UB Real Asset Management Oy:n vähemmistöosuuden hankinnasta maksettavan lisäkauppahinnan perusteella

Report this content

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 16.3.2021 kello 09:00

United Bankers Oyj:n omien osakkeiden luovutus UB Real Asset Management Oy:n vähemmistöosuuden hankinnasta maksettavan lisäkauppahinnan perusteella

United Bankersin hallitus päätti tänään 16.3.2021 luovuttaa yhtiön omia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatussa osakeannissa UB Real Asset Management Oy:n entisille vähemmistöosakkeenomistajille. Yhtiön omia A-sarjan osakkeita luovutettiin yhteensä 2 098 kappaletta. Hallituksen päätös perustuu United Bankersin varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2020 hallitukselle antamaan antivaltuutukseen.

United Bankers allekirjoitti 13.11.2017 kauppakirjan, jossa se sopi reaaliomaisuussijoittamiseen erikoistuneen tytäryhtiönsä UB Real Asset Managementin vähemmistöosuuksien hankkimisesta seuraavilta vähemmistöosakkeenomistajilta: Biomerit Oy, Ledum Investment Oy (Pekka Niemelä) sekä Tomi Suominen ja Tuomas Kallunki. Kaupan yhteydessä osakkeina maksetun kiinteän kauppahinnan lisäksi sovittiin mahdollisesta lisäkauppahinnasta, jonka perusteena ovat muun muassa tiettyjen reaaliomaisuusrahastojen tuottosidonnaiset nettopalkkiot vuosilta 2018‒2020. Vuodelta 2020 maksettavaksi viimeiseksi lisäkauppahintaeräksi täsmentyi noin 26 000 euroa ja se on maksettu kokonaisuudessaan myyjille tänään.

Lisäkauppahinta maksetaan antamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden merkintähinta on noin 12,51 euroa osakkeelta, mikä vastaa United Bankersin osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia vuoden 2021 kahden ensimmäisen kuukauden ajalta. Osakkeiden merkintähinta maksetaan kuittaamalla se UB Real Asset Management Oy:n entisten vähemmistöosakkeenomistajien yhtiöltä olevaa lisäkauppahintasaatavaa vastaan.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu ja on siten 10 441 909. Suunnatussa osakeannissa luovutettujen osakkeiden määrä vastaa 0,02 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden annin myötä merkintähinta merkitään yhtiön osakepääomaan, joka siten nousee 5 437 977,81 eurosta 5 464 225,47 euroon. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on annin jälkeen 50 113 kappaletta.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 129 työntekijää (FTE) sekä 35 asiamiestä (31.12.2020). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,8 miljardia euroa (31.12.2020). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi

Tilaa