United Bankers Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2021 on julkistettu

Report this content

 

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 25.2.2022 kello 9:00

 

United Bankers Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2021 on julkistettu

United Bankers Oyj:n vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2021 on julkistettu suomenkielisinä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi sekä erillisinä pdf-tiedostoina, jotka ovat tämän tiedotteen liitteenä. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä vuoden 2021 tilinpäätöksen.

United Bankers julkistaa vuosikertomuksensa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä, jotka tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd on varmentanut. ESEF-tilinpäätös on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä olevassa zip-tiedostossa.

 

Lisätietoja antavat:

Katri Nieminen, talousjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: katri.nieminen@unitedbankers.fi
Puhelin: 050 564 4787, 09 25 380 349

 

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 31 asiamiestä (31.12.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 43,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,8 miljardia euroa (31.12.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi