• news.cision.com/
  • United Bankers Oyj/
  • United Bankers Oyj toteuttaa vuonna 2019 järjestettyyn henkilöstö- ja sidonnaisasiamiesantiin liittyvän lisäosakeannin tammikuussa 2023

United Bankers Oyj toteuttaa vuonna 2019 järjestettyyn henkilöstö- ja sidonnaisasiamiesantiin liittyvän lisäosakeannin tammikuussa 2023

Report this content

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 13.12.2022 kello 18:30

 

United Bankers Oyj toteuttaa vuonna 2019 järjestettyyn henkilöstö- ja sidonnaisasiamiesantiin liittyvän lisäosakeannin tammikuussa 2023

United Bankers Oyj järjesti syksyllä 2019 suunnatut maksulliset osakeannit yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle ja johdolle sekä yhtiön hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”) ja sidonnaisasiamiehille (”Sidonnaisasiamiesanti”). Henkilöstöannissa ja Sidonnaisasiamiesannissa laskettiin liikkeeseen ja merkittiin ja maksettiin syksyllä 2019 yhteensä 400 000 uutta yhtiön osaketta.

United Bankers Oyj:n hallitus on päättänyt toteuttaa Henkilöstöannin ja Sidonnaisasiamiesannin ehtojen mukaiset lisäosakeannit (”Lisäosakeannit”). Lisäosakeantien ehdot julkistettiin yhtiötiedotteella 4.9.2019. Lisäosakeanneissa tarjotaan Henkilöstöantiin ja Sidonnaisasiamiesantiin osallistuneille palkkioksi yhtiön osakkeita suunnatuissa maksuttomissa osakeanneissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja on merkinnyt yhtiön osakkeita Henkilöstöannissa tai Sidonnaisasiamiesannissa hallituksen vahvistaman vähimmäis- ja enimmäismäärän rajoissa. Osallistujan tulee lisäksi omistaa vähintään Henkilöstöannissa tai Sidonnaisasiamiesannissa merkitsemänsä määrä osakkeita sitouttamisajan päättyessä. Sitouttamisjakso alkoi 1.10.2019 ja päättyy 15.12.2022. Jos osallistujan osakeomistusedellytys on täyttynyt, ja hänen työ- tai toimisuhteensa tai asiamiessuhteensa on voimassa konserniin kuuluvassa yhtiössä sitouttamisjakson päättymiseen asti, osallistuja saa yhtiöltä palkkiona vastikkeettomia lisäosakkeita.

Yhteensä Lisäosakeanneissa tullaan antamaan alustavan arvion mukaan enintään noin 129 400 yhtiön osaketta, joista arviolta yhteensä noin 68 prosenttia eli noin 86 250 osaketta olisivat yhtiön uusia osakkeita ja loput noin 40 000 osaketta olisivat yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiön uusien osakkeiden arvioitu määrä vastaisi noin 0,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän tiedotteen päivämääränä. Henkilöstöantiin osallistuneille osakkeita annettaisiin arviolta yhteensä noin 63 900, jonka lisäksi noin 50 prosenttia arvioidusta laskennallisesta määrästä (noin 127 800 osaketta) maksettaisiin rahana. Sidonnaisasiamiesannissa osakkeita annettaisiin arviolta 65 500. Hallitus päättää Lisäosakeantien lopullisen koon sekä muut Lisäosakeantien ehdot tammikuussa 2023. Päätös Lisäosakeanneista on tarkoitus tehdä hallitukselle varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2022 annetun osakeantivaltuutuksen perusteella. Lisäosakeannin tavoitteena on palkita henkilöstöä ja sidonnaisasiamiehiä pitkäjänteisestä sitoutumisesta yhtiöön ja yhtiön omistamisesta.

 

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

 

Katri Nieminen, talousjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: katri.nieminen@unitedbankers.fi
Puhelin: 050 564 4787, 09 2538 0349

 

Sijoittajaviestintä: ir@unitedbankers.fi

 

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 149 työntekijää (FTE) sekä 31 asiamiestä (30.6.2022). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 43,8 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 14,4 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,6 miljardia euroa (30.6.2022). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.unitedbankers.fi