United Bankersin metsärahasto UB Nordic Forest Fund III kasvattaa metsäomistuksiaan Baltiassa

Report this content

United Bankers Oyj

LEHDISTÖTIEDOTE 12.3.2020 kello 10:00

United Bankersin metsärahasto UB Nordic Forest Fund III kasvattaa metsäomistuksiaan Baltiassa

United Bankersin pääomarahasto UB Nordic Forest Fund III Ky on tehnyt merkittävän, yli 5 000 hehtaarin metsäsijoituksen Viroon. Kiinteistöt sijaitsevat pääosin logistisesti ihanteellisilla Saaremaan, Hiiumaan ja Muhun saarilla.

Merkittävä osa Euroopan metsäalueista ja tehokkaasti toimivista puumarkkinoista sijaitsee Itämeren alueella, jonka muodostavat Suomen lisäksi Ruotsi ja Baltian maat. Pohjoisen havumetsävyöhykkeen osalta juuri Itämeren alueen metsäteollisuus ja puunkäyttö kasvavat tällä hetkellä voimakkaimmin. Toimivan pohjoismaisen metsäteollisuuden tärkeänä tekijänä pidetään puun tuontia Baltian maista, ja siten Baltian metsäalueet ovat houkutteleva sijoituskohde metsäsijoittajille.

”Nyt tehty metsäsijoituksemme on merkittävä päänavaus Virossa. UB Nordic Forest Fund III -rahaston kautta pyrimme tarjoamaan sijoittajille metsäsijoituskohteita Suomen lisäksi muilta Itämeren lähialueilta. Viron uudet metsäalueet toimivat rahaston niin sanottuna ankkurisijoituksena, ja tarkoituksenamme on jatkaa vastaavanlaisia metsäsijoituksia Virossa ja Latviassa. Itämeren alueen puumarkkinat ovat myös luonteva valinta, sillä ne toimivat integroidusti eli raakapuu virtaa tehokkaasti Baltiasta Suomeen sekä Ruotsiin. Lisäämällä metsähankintoja Suomen ulkopuolella tarjoamme myös rahaston sijoittajille maantieteellistä hajautusta”, kertoo UB Nordic Forest Management Oy:n toimitusjohtaja Jyri Hietala.

United Bankers on johtava pohjoismainen metsärahastotalo ja neljänneksi suurin yksityinen metsänomistaja Suomessa rahastojensa yli 118 000 hehtaarin kokonaisomistuksella. UB Nordic Forest Fund -rahastot ovat Suomen ja Baltian metsäkiinteistöihin sijoittavia pääomarahastoja. Rahastot tavoittelevat vakaata kassavirtaa ja tasaista, osakemarkkinoista riippumatonta arvonnousua. Suomalaisiin metsäkiinteistöihin varansa sijoittavat UB Nordic Forest Fund I ja II -rahastot on suljettu uusilta sijoituksilta. Suomen ja Baltian metsäkiinteistöihin varansa sijoittavan UB Nordic Forest Fund III -rahaston toiminta käynnistyi joulukuussa 2018 ja sen varainhankinta jatkuu edelleen. Rahasto on tähän mennessä kerännyt yhteensä 32,9 miljoonaa euroa sijoitussitoumuksia ja sillä on metsäomaisuutta yhteensä noin 11 000 hehtaaria Suomessa, Latviassa ja Virossa.

UB Nordic Forest Fund III on osa United Bankersin reaaliomaisuussijoituksiin keskittyvää rahastovalikoimaa, johon kuuluvat kiinteistöihin ja metsäomaisuuteen sekä kiinteistö- ja infrayhtiöiden osakkeisiin sijoittavat rahastot. United Bankersilla on yhteensä 14 erilaista reaaliomaisuusrahastoa, jotka sijoittavat monipuolisesti kotimaiseen ja kansainväliseen reaaliomaisuuteen. Konsernin 3,6 miljardin euron hallinnoitavasta varallisuudesta lähes 40 prosenttia on sijoitettuna reaaliomaisuuskohteisiin.

Lisätietoja:

Jyri Hietala, toimitusjohtaja, UB Nordic Forest Management Oy, UB Omaisuudenhoito Oy
Sähköposti: jyri.hietala@unitedbankers.fi
Puhelin: 040 359 3566


United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 135 työntekijää (FTE) sekä 36 asiamiestä (2019). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 32,5 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa (IFRS). Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 3,6 miljardia euroa (2019). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Growth Market Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Tilaa