Biopankkisuostumuksen antaneita kutsutaan elämäntapakyselyyn

Report this content

Yhdistämällä tietoja ihmisten elämäntavoista, geeneistä ja kroonisten sairauksien riskitekijöistä voidaan kehittää entistä vaikuttavampia ja yksilöllisempiä palveluja sairauksien ehkäisyyn. Pian alkavassa Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa selvitetään laajasti Itä-Suomen Biopankkiin biopankkisuostumuksensa antaneiden henkilöiden elämäntapoja ja syömiskäyttäytymistä sekä tutkitaan niiden yhteyksiä perinnöllisiin ominaisuuksiin ja terveydentilaan hyödyntämällä biopankin aineistoa.

Tulevina viikkoina biopankkisuostumuksen antaneille henkilöille saattaa tulla kutsu osallistua digitaaliseen elämäntapakyselyyn osana Ravitsemus, elämäntavat, terveys ja geenit -tutkimusta. Tutkimukseen kutsutaan lähes 5400 biopankkisuostumuksen antanutta henkilöä. Tutkimus on osa Pohjois-Savon SOTE AI Hub -hanketta ja se toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen Biopankin kanssa. Pohjois-Savon SOTE AI Hub -hankkeen tavoitteena on muun muassa kehittää terveystiedon hyödyntämistä ja siihen liittyviä teknisiä ratkaisuja.

Laaja terveystiedon hyödyntäminen avuksi terveyden edistämiseen

– Yhdistämme tutkimuksessa digilomakkeella kerätyn elämäntapatiedon biopankista saatavaan tietoon perimästä ja kroonisista sairauksista sekä niiden riskitekijöistä. Hyödyntämällä Itä-Suomen Biopankin aineistoa voimme analysoida laajasti tutkittaviemme terveystietoja ja siten kehittää yksilöllisempiä ratkaisuja terveyden edistämiseen. Tällaista digitaalista elämäntapatiedon keräämistä ja hyödyntämistä voitaisiin tulevaisuudessa toteuttaa laajasti myös terveydenhuollossa ja biopankeissa, sanoo tutkimuksen johtaja, lääketieteellisen fysiologian professori Timo Lakka Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksiköstä.

Elämäntapatiedon keruussa hyödynnetään muun muassa tieteellisesti validoitua Ruokavalioindeksiä, jolla voidaan mitata ruokavalion kokonaislaatua. Tällä hetkellä terveydenhuollosta puuttuu laajassa käytössä oleva mittari ruokavalion laadun ja ravitsemussuositusten toteutumisen arviointiin.

– Toivomme, että tutkimus edistäisi Ruokavalioindeksin jalkautumista osaksi terveydenhuollon ja biopankkien digipalveluja, kertoo tutkimuksen yhteyshenkilö, laillistettu ravitsemusterapeutti Kirsikka Aittola Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä. – Tutkimus tuottaa myös uutta tietoa syömiskäyttäytymisen yhteydestä perimään. Hyödyntämällä laajasti terveystietoa voidaan päästä askel askeleelta kohti henkilökohtaisesti kohdennettua elämäntapaohjausta ja siten edistää nykyistä tehokkaammin terveyttä ja kroonisten sairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen, ehkäisyä.

– Ravitsemus, elämäntavat, terveys ja geenit -tutkimus toimii myös lähtölaukauksena Itä-Suomen Biopankin elämäntapatiedon keruulle. Siinä kehitettyä sähköistä kyselylomaketta ja personoitua elämäntapapalautetta voidaan jatkossa hyödyntää myös muissa biopankkihankkeissa. Tässä tutkimuksessa kuten muussakin terveyteen liittyvän tiedon keräämisessä tulee varmistaa tietoturva ja yksilönsuoja, kertoo SOTE AI Hub -hankkeen johtaja, henkilökohtaisen lääketieteen ja biopankkitoiminnan professori Arto Mannermaa Itä-Suomen Biopankista.

Tutkimukseen on helppo osallistua allekirjoittamalla suostumuslomake, palauttamalla se valmiiksi maksetussa kirjekuoressa tutkimusryhmälle ja vastaamalla netissä tutkimuskyselyyn.

 – Vastaaja saa halutessaan henkilökohtaisen palautteen elämäntavoistaan, mikä voi rohkaista häntä pienten elämäntapamuutosten tekemiseen terveytensä hyväksi. Toivottavasti tämä osaltaan kannustaa mahdollisimman monia osallistumaan tutkimukseen joulukiireistä huolimatta, Aittola sanoo.

Tutkimus rahoitetaan vuoden 2021 aikana Pohjois-Savon SOTE AI Hub -hankkeesta, joka on saanut EAKR-rahoituksen. Lisätietoa hankkeesta: https://sote-ai.fi/fi

Lisätietoja Ravitsemus, elämäntavat, terveys ja geenit -tutkimuksesta:

Itä-Suomen yliopisto:

Ravitsemus, elämäntavat, terveys ja geenit -tutkimuksen yhteyshenkilö:
Kirsikka Aittola, väitöskirjatutkija, laillistettu ravitsemusterapeutti
Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö
P. 050-5167269, kirsikka.aittola (a) uef.fi

Ravitsemus, elämäntavat, terveys ja geenit -tutkimuksen johtaja:
Timo Lakka, lääketieteellisen fysiologian professori
Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen yksikkö
P. 040-7707329, timo.lakka (a) uef.fi

Itä-Suomen Biopankki:

Arto Mannermaa, tutkimuspäällikkö, henkilökohtaisen lääketieteen ja biopankkitoiminnan professori
P. 040-3552752, arto.mannermaa (a) uef.fi

Aino-Kaisa Piironen, suunnittelija
P. 044-7176811, aino-kaisa.piironen (a) kuh.fi


Lisätietoa Itä-Suomen Biopankista:
info (a) ita-suomenbiopankki.fi
https://ita-suomenbiopankki.fi

Tilaa