Demola-opiskelijaprojektista ratkaisuja nuorisotyöttömyyden haasteisiin

Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat yhdessä Kuopion kaupungin kanssa etsineet kevään ajan konkreettisia keinoja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Monialaisessa Demola-pilottiprojektissa Itä-Suomen yliopiston viisi kauppatieteiden ja sosiaalitieteiden sekä Savonia-ammattikorkeakoulun kaksi tietotekniikan opiskelijaa hakivat ratkaisuehdotuksia monitahoiseen nuorisotyöttömyyden haasteeseen.

Tarve projektiin tuli Kuopion kaupungin työllisyyspalveluilta. Kahdeksan viikon työn tuotoksena syntyi työnhakua auttava sovellus, joka yhdistää työnantajia ja työntekijöitä matalalla kynnyksellä, sekä ensivaiheessa ammattikoululaisille suunnattu työelämätaitojen valmennuskonsepti. Molempia ratkaisuja esiteltiin ja testattiin projektin ulkopuolisten toimijoiden keskuudessa.

Demola-projektin tuottamat ratkaisut on koettu tarpeellisiksi, ja projektitiimi onkin selvittänyt jatkomahdollisuuksia yhdessä Kuopion kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa.

– Opiskelijoiden kokemukset olivat myönteiset. Erityistä kiitosta saivat monitieteellisyys, partnerin sitoutuminen projektiin, käytännön tekeminen ja yrityskohtaamiset, Itä-Suomen yliopiston innovaatioasiantuntija Joonas Ruuskanen kertoo.

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelujen osalta opiskelijoiden tuoreet, konkreettiset ehdotukset ja monipuoliset näkökulmat olivat tärkeitä tekijöitä hyvin sujuneessa projektissa.

Opitut tiedot ja taidot käytäntöön

Tampereella perustettu innovaatioalusta Demola yhdistää yrityksiä ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kahdeksan viikon projektityöskentelyn aikana korkeakouluopiskelijoista ja organisaation edustajista koottu tiimi etsii yhdessä ratkaisuja innovaatiohaasteeseen.

Demola-projektit perustuvat vahvasti muotoiluajatteluun. Design Thinking -menetelmien avulla luodaan prototyyppejä ilmentämään ajateltua ratkaisua. Prototyypeistä pyydetään varhaisessa vaiheessa asiakaspalautetta, jonka perusteella tehdään parannuksia.

Opiskelijapalautteen perusteella kysyntää monitieteiselle ja erilaisia osaamisalueita yhdisteleville käytännön projekteille on myös jatkossa. Kauppatieteiden opiskelija Jani Järvinen toimi projektipäällikkönä ensimmäisessä Demola-projektissa. Hänen mukaansa hyvää oppia tuli projektinhallinnasta ja toimimisesta monialaisessa tiimissä.

Koko tiimi koki hyvänä sen, että opintojen aikana kertynyttä osaamista pääsi soveltamaan käytäntöön ja luomaan erilaisia näkökulmia käytännön haasteisiin. Pilottiprojektin työpajojen fasilitoijana toimi Erik Nyroos Demolalta.

Itä-Suomen yliopiston ja Savonian tavoitteena on toteuttaa myös jatkossa vastaavanlaisia projekteja, joissa alueen korkeakoulujen opiskelijat pääsevät kokeilemaan opiskelun aikana kertynyttä osaamistaan käytännössä.  

Osallistujayrityksille Demola-projektit tarjoavat uusia näkökulmia, tuoreita tieteellisiä havaintoja ja uudenlaisen tavan työskennellä yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteinen Demola-projekti toteutettiin Business Centerin ja YRIKE-hankkeen yhteistyönä. Hankkeita rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus (ESR) ja Business Center -hankkeen osalta myös Pohjois-Savon liitto (EAKR).

Lisätietoja:

Itä-Suomen yliopisto

Innovaatioasiantuntija Joonas Ruuskanen, 050 475 2764

Asiakkuuspäällikkö Harri Niska, 044 265 1291

Savonia

Tutkimus- ja kehityspäällikkö Antti Iire, 044 785 6925

Kuopion kaupungin työllisyyspalvelut

Projektipäällikkö Laura Kukkonen, 044 718 3999

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto / Viestintä
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa