Eino Solje Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikön johtoon

Report this content

LT, dosentti, neurologian erikoislääkäri Eino Solje aloitti 2.1.2023 Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikön johtajana. Kliiniseen eli potilailla ja verrokkihenkilöillä tehtävään tutkimukseen keskittyvässä yksikössä tutkitaan aivosairauksia ja etsitään uusia ratkaisuja niiden ehkäisyyn, diagnostiikkaan ja hoitoon.

Solje on aiemmin toiminut tutkimusjohtajana Itä-Suomen yliopistossa, vierailevana tutkijana Brescian yliopistossa Italiassa ja lääkärinä Kuopion yliopistollisen sairaalan Neurokeskuksessa. Hänet on palkittu tutkimuksestaan muun muassa Martti Hämäläinen -palkinnolla vuonna 2022 sekä Vuoden nuori kliininen tutkija -palkinnolla vuonna 2021.

Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksikkö tekee korkeatasoista kliinistä akateemista tutkimusta sekä kliinisiä lääke- ja laitetutkimuksia, joissa uusia hoitomuotoja tutkitaan potilailla. Yksiköllä on yhteistyötä paikallisten, suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusryhmien sekä lääketeollisuuden kanssa. Yksikön osaamisaluetta ovat erityisesti biomarkkeritutkimukset sekä hermostoa rappeuttavien sairauksien ja aivoverenkiertohäiriöiden kliiniset lääke- ja ehkäisytutkimukset. Yksiköllä on myös valmiudet tutkia tautien geneettistä taustaa, riskitekijöitä sekä syntymekanismeja ja se tarjoaa yhteistyöverkostonsa kanssa kansainväliselle ja kotimaiselle lääketeollisuudelle lääketutkimuspalveluja klinikasta molekyylibiologiaan. Aivotutkimusyksikkö toimii Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksikössä.

Aivotutkimusyksikkö on keskeinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalvelujen ja -infran tarjoaja sekä kansainvälisesti korkealaatuisen aivoterveyden tutkimuksen mahdollistaja sekä Itä-Suomen yliopiston Neurotieteiden tutkimusyhteisössä että osana Kansallisen Neurokeskuksen Kuopio Brain & Mind -aluetoimintaa ja kansallista ja kansainvälistä verkostoa.

– Aivotutkimusyksiköllä on ainutlaatuinen yli 20 vuoden kokemus potilastutkimuksista ja toimivat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot. Korkeatasoisen tutkimuksen takaavat sitoutuneet ja pitkälle kliinisiin tutkimuksiin erikoistuneet huippuammattilaiset, kertoo Eino Solje.

Soljen omaa tutkimusalaa ovat erityisesti työikäisten etenevät muistisairaudet. Hän kuuluu myös otsalohkodementioihin keskittyvään FinFTD-tutkimusverkostoon. Tällä hetkellä hän johtaa tutkimushankkeita, joissa pyritään kehittämään uusia diagnostisia työkaluja, kuten veren ja aivoselkäydinnesteen biomarkkereita ja kallonulkoista magneettistimulaatiota. Lisäksi hän tutkii kallonulkoisen vaihtovirran vaikutusta muistisairauksien taudinkuvaan.

Solje tuo Aivotutkimusyksikköön omat kansainväliset yhteistyöverkostonsa. Hän työskentelee edelleen osa-aikaisesti myös KYSin muistipoliklinikalla ja johtaa omaa tutkimusryhmäänsä. – Tämä yhdistelmä mahdollistaa saumattoman yhteistyön niin alueellisesti kuin globaalisti.

Aivotutkimusyksikkö on äärimmäisen tärkeä voimavara neurotieteiden kehittämiselle Kuopiossa. Pyrimme lisäämään aiemminkin aktiivista potilastutkimustamme siten, että intensiivisempää diagnostiikkaa ja hoitoa tarvitsevat potilaat osallistuvat tutkimuksiin pääasiallisesti Pohjois-Savon hyvinvointialueen KYS Neurokeskuksessa, mutta niiden potilaiden kohdalla, joilla intensiivisemmän diagnostiikan ja muun hoidon vaihe on ohi, tutkimukset toteutetaan yliopiston Aivotutkimusyksikössä. Olemme aloittamassa aivotutkimusyksikön kehittämishanketta, jossa yhtenä tärkeänä osana on KYSin ja Itä-Suomen yliopiston entistä sujuvampi yhteistyö, kertoo yliopiston neurologian oppiaineen vastuuhenkilö, professori Reetta Kälviäinen.

Eino Soljen kuvia median käyttöön:

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/44872?encoding=UTF-8

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/44871?encoding=UTF-8

Lisätietoja:

Eino Solje, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/eino.solje/

Aivotutkimusyksikkö, bru(a)uef.fi,  https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/aivotutkimusyksikko/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/uef-brain-research-unit, UEF Brain Research Unit | UEF Aivotutkimusyksikkö

Twitter: https://twitter.com/UEF_BRU, @UEF_BRU

Tilaa