Ennätysmäärä maisteritutkintoja Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2021

Report this content

Itä-Suomen yliopiston maisteritutkintojen määrä nousi uuteen ennätykseen vuonna 2021. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli viime vuonna 1768, kun vuotta aiemmin määrä oli 1738. Suoritettujen maisteritutkintojen määrä on noussut lähes kahdellasadalla neljässä vuodessa.

Viime vuodet maisteritutkintojen määrä on noussut tasaisesti muun muassa luonnontieteissä ja metsätieteissä, joissa suoritettiin 260 maisteritutkintoa vuonna 2021. Tietojenkäsittelytieteissä maisteritutkintojen määrä harppasi lähes kahdellakymmenellä (65 tutkintoa vuonna 2021).

Määrällisesti eniten maisteritutkintoja Itä-Suomen yliopistossa suoritettiin yhteiskunnallisella alalla (299) ja kasvatusalalla (265) viime vuonna. Lääketieteessä ja hammaslääketieteessä ylempien korkeakoulututkintojen suoritusmäärä nousi viime vuonna 194 tutkintoon aiemman vuoden 185 tutkinnosta.

Myös kandidaattitutkintojen määrä nousi Itä-Suomen yliopistossa viime vuonna: alempia korkeakoulututkintoja suoritettiin kaikkiaan 1432 Itä-Suomen yliopistossa (1326 tutkintoa vuonna 2020).

– Korona-aika on ollut haastavaa sekä opiskelijoillemme että opettajillemme. Panostuksemme verkko- ja monimuotopedagogiikkaan on osaltaan mahdollistanut sen, että opintoja on voitu laadukkaasti edistää myös kahden viimeisen vuoden aikana, akateeminen rehtori Tapio Määttä toteaa.

Tohtoritutkintojen määrä taittui hieman, kun viime vuonna tohtoriksi väitteli 154 henkilöä Itä-Suomen yliopistosta (165 tutkintoa vuonna 2020).

Lisätietoja

Tapio Määttä, akateeminen rehtori, Itä-Suomen yliopisto, tapio.maatta@uef.fi

Tilaa