Ikäteknologia tekee ikääntyneiden elämästä parempaa

Report this content

Väestön ikääntymisestä on tulossa merkittävä ilmiö kaikkialla maailmassa. Itä-Suomen yliopiston uusi gerontologisen sosiaalityön professori Honglin Chen keskittyy ikääntymisen ja ikääntyneiden tutkimukseen.

Yli 65-vuotiaiden osuus maailman väestöstä nousee nykyisestä 12,5 prosentista noin 22 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Maailman väestörakenne muuttuu ja samalla teknologian kehitys etenee valtavin harppauksin.

Teknologialla on jo nyt keskeinen rooli ihmisten arjessa, ja tulevaisuudessa sen odotetaan entisestään tukevan ikääntyvän väestön terveyttä ja itsenäistä arkea.

– Ikäteknologia viittaa ikääntyneiden elämää helpottaviin teknologisiin sovelluksiin. Yrityksille ikäteknologia on kasvava mahdollisuus kehittää uusia tuotteita ja palveluita. Alalle syntyy koko ajan uusia sekä matalan että korkean teknologian yrityksiä, joiden tuotteet vaihtelevat uusista pilleridoseteista kokonaisvaltaisiin terveyden kotiseurantasovelluksiin, gerontologisen sosiaalityön professori Honglin Chen Itä-Suomen yliopistosta kertoo.

Chenin mukaan ikäteknologian todennäköisesti hyödyllisimmät sovellukset liittyvät terveyteen, asumiseen, yhteydenpitoon, työntekoon, oppimiseen ja koulutukseen. Uusia robotiikkaa ja tekoälyä hyödyntäviä tuotteita ja palveluita ei vielä ole saatavilla kovin laajasti, mutta yrityksille ne ovat merkittävä mahdollisuus tulevaisuudessa.

– On selvää, että erilaisten tuotteiden ja palvelujen avulla ikääntyneiden on mahdollista parantaa elämänlaatuaan. Koska teknologia kehittyy niin huimaa vauhtia, on tärkeää ymmärtää, mistä asioista ikääntyneet varsinaisesti hyötyvät. Vanhustenhoitoon tarkoitettujen innovatiivisten tuotteiden lisäksi haluaisin myös nostaa keskusteluun sosiaalityöhön ja inhimillisyyteen liittyvät tekijät ja pulmat, Chen sanoo.

Kuinka yhteiskunnan rakenteet ja kulttuuri vaikuttavat ikääntyneiden arvioituun elinikään?

Honglin Chen on nimitetty sosiaalityön – erityisesti ikääntyneiden sosiaalityön – professoriksi yhteiskuntatieteiden laitokselle Kuopion kampukselle.

Chen suoritti tohtorin tutkintonsa Hongkongin yliopistossa, jossa hän aloitti tuottavaan ikääntymiseen keskittyvää tutkimustaan. Sittemmin hänen tutkimuksensa painopiste on siirtynyt vanhustenhuoltoon ja interventiotutkimukseen. Tällä hetkellä hän tutkii ikäteknologiaa ja näyttöön perustuvia sosiaalityön käytänteitä ja interventioita lievästä kognitiivisesta heikentymisestä kärsivillä.

– Kiinnostukseni ikääntyneiden sosiaalityön tutkimukseen kumpuaa sosiaalityön maisteriopintojeni aikana suorittamastani harjoittelusta. Työskentelin erilaisista taustoista tulevien ikääntyneiden ihmisten kanssa Yhdysvaltain Minnesotassa vuonna 2004. Minua kiinnosti, miksi erot ikääntyneiden elintavoissa, odotuksissa ja omaishoitajien saatavuudessa olivat niin suuria maan itä- ja länsiosien välillä, ja millä tavoin yhteiskunnan rakenteet ja kulttuuri vaikuttavat ikääntyneiden elinajanodotteeseen. Näiden asioiden suora vaikutus ikääntyneiden elämään sekä tieto siitä, että väestön vanheneminen tulee olemaan merkittävä ilmiö kaikkialla maailmassa, ovat ruokkineet kiinnostustani ikääntymiseen ja ikääntyneisiin, Chen sanoo. 

Ikääntyneiden sosiaalityön tutkimuksen ajankohtaisia puheenaiheita ovat tällä hetkellä muun muassa omaishoidon kriisinkestävyys, terveydenhuollon johtaminen, kroonisten sairauksien kuntoutus sekä ikäteknologiaan liittyvät eettiset kysymykset, kuten kuinka tukea arvokasta ikääntymistä ja samanaikaisesti keventää omaishoitajien kuormitusta. Paljon puhutaan myös monitieteisestä yhteistyöstä ja sosiaalityön interventioiden vaikuttavuudesta.

Itsenäisen ja terveen ikääntymisen yhtäläiset mahdollisuudet

Honglin Chen sai ensikosketuksena Itä-Suomen yliopistoon vuonna 2017, jolloin hän työskenteli EU:n Erasmus+-ohjelmaan kuuluneessa BUIBRI-hankkeessa, joka pyrki vahvistamaan sosiaalityötä eurooppalais-kiinalaisen yhteistyön voimin.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää sosiaalityön käytänteitä ja koulutusta Kiinassa. Hankkeen aikana Chen pääsi tutustumaan sosiaalityön tutkimukseen ja koulutukseen Itä-Suomen yliopistossa. Hanketta johtivat Itä-Suomen yliopisto ja Fudanin yliopisto.

– BUIBRIsta on tullut yksi merkittävimmistä kansainvälisistä sosiaalityön koulutukseen keskittyvistä hankkeista, ja viime vuosina myös EU on tukenut sitä. Toimin hankkeen pääyhteistyökumppanina Kiinassa ja pääsin sen aikana tutustumaan muutamiin henkilöihin Itä-Suomen yliopistosta. Yhteistyö sujui saumattomasti ja myös suomalainen kulttuuri kiehtoo minua. Haluankin tehdä tiiviimpää yhteistyötä kollegojeni kanssa Itä-Suomen yliopistossa ja tutkia, miten kulttuuri vaikuttaa onnellisuuteen myöhemmin elämässä, Chen sanoo.

Vaikka ikääntyminen koskettaa ihmisiä kaikkialla maailmassa, ikääntyneiden parissa tehtävässä sosiaalityössä on kulttuurisia eroja. Chenin mukaan sosiaalityön kehitys on eri vaiheissa Suomessa ja Kiinassa. Sosiaalityön kysymyksiä lähestytään hyvin erilaisista lähtökohdista erilaisten hyvinvointijärjestelmien ja palvelutuotantoprosessien sekä kulttuurierojen vuoksi. Chenin mukaan arvoa annetaan elämään ja sen loppupuoleen liittyville kysymyksille ja sosiaalityön käytänteiden etiikalle. Erilaisten hankkeiden mittakaavassa ja kysymyksissä, joihin ne keskittyvät, on puolestaan eroja.   

– Suomalaisen lähestymistavan tunteminen on auttanut minua ymmärtämään sosiaalityön käytänteitä eri kulttuureissa. Suomessa on kehitelty ainutlaatuisia malleja hyvän elämänlaadun saavuttamiseksi myöhemmällä iällä, ja en malta odottaa, että pääsen tutustumaan niihin. Yhteiskunnat kaikkialla maailmassa pyrkivät löytämään ikääntyneiden sosiaalityön parhaita käytänteitä teknologian avulla. Maailmankansalaisina meillä kaikilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet itsenäiseen ja terveeseen ikääntymiseen.

Toimiessaan professorina Itä-Suomen yliopistossa Chen aikoo kehittää koulutusyhteistyötä jo BUIBRI-hankkeen aikana rakennetussa eurooppalaisten ja kiinalaisten yliopistojen yhteistyöverkostossa. Työpöydällä on myös Itä-Suomen yliopiston ja kiinalaisten tutkijoiden yhteisiä tutkimushankkeita.

– Minulla on luottamusta ja kokemusta yhteistyöstä kiinalaisten terveysvirastojen kanssa niin paikallisella kuin kansallisella tasolla. Kun mukaan yhteistyöhön tulevat kollegani Itä-Suomen yliopistolta, olen varma, että edessämme on kansainvälinen ja monitieteinen menestystarina. Työmme tulee hyödyttämään opiskelijoita, ikääntyneitä ihmisiä, poliittisia päättäjiä, sosiaalityöntekijöitä ja akateemisia tutkijoita molemmissa maissa.

Honglin Chen

  • Sosiaalityön professori, erityisesti gerontologinen sosiaalityö, Itä-Suomen yliopisto, 1.9.2021––
  • Filosofian tohtori, Hong Kongin yliopisto, 2009
  • Sosiaalityön maisteri, Hong Kongin yliopisto, 2004.

Tärkeimmät tehtävät

  • Varadekaani, School of Social Development and Public Policy, Fudanin yliopisto, 2019–
  • Kunniaprofessori, School of Law and Social Work, Hexi University 2019–
  • Pääsihteeri, Fuhui Social Work Affair Center, Shanghai, 2010–
  • Tutkija, Department of Applied Social Sciences, City University of Hong Kong, 2009–2010
  • Vanhempi tutkija, Hong Kongin yliopisto, 2009

Lisätietoja:

Honglin Chen, professori, yhteiskuntatieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, honglin.chen@uef.fi, p. 050 442 0209

Painolaatuinen valokuva mediakäyttöön on ladattavissa osoitteessa: https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/44265?encoding=UTF-8. Kuvaaja: Raija Törrönen / Itä-Suomen yliopisto

Tilaa