Itä-Suomen yliopisto esitteli tekniikan alan koulutushakemuksen tiedeministerille

Report this content

Itä-Suomen yliopisto on jättänyt esityksensä tekniikan alan koulutusvastuusta opetus- ja kulttuuriministeriölle 30. syyskuuta. Samalla yliopiston edustajat esittelivät hakemuksen sisältöä tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle yhteisessä tapaamisessa. Yliopiston esitys ministeriölle on avoimesti luettavissa verkossa (pdf).

Olemme saaneet todella runsaasti palautetta ja kehittämisehdotuksia suunnitelmiimme. Haluamme julkaisemalla esityksemme avoimesti kaikkien tutustuttavaksi kannustaa kaikkia osallistumaan suunnittelemamme koulutuksen kehittämiseen mahdollisimman laadukkaaksi, akateeminen rehtori Tapio Määttä sanoo.

Tekniikan alan koulutusvastuun hakemisella Itä-Suomen yliopisto pyrkii vastaamaan alan osaajapulaan niin Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa kuin valtakunnallisesti. Teknologiateollisuus ry:n tuoreen osaajatarveselvityksen mukaan teknologiateollisuuden yritykset tarvitsevat kymmenen vuoden sisällä 130 000 uutta osaajaa, ja tarve painottuu vahvasti korkeakoulutettuihin osaajiin.

Tavoite on, että diplomi-insinöörien koulutus käynnistyisi Joensuussa ja Kuopiossa syksyllä 2023. Joensuun kampuksella alkaisi kestävien materiaalien ja tuotteiden koulutusohjelma sekä Kuopion kampuksella teknillisen fysiikan koulutusohjelma.

Ensivaiheessa tekniikan koulutukseen otettaisiin 80 uutta opiskelijaa, ja vuodesta 2024 alkaen aloituspaikkojen määrä nostettaisiin sataan vuosittain. Samalla yliopisto suuntaisi luonnontieteellisen alan aloituspaikkoja tekniikan alan koulutukseen.

– Itä-Suomen yliopisto on opiskelijamäärissä vertailtuna Suomen kolmanneksi laajin luonnontieteellisen alan kouluttaja, mikä mahdollistaa aloituspaikkojen ja resurssien uudelleensuuntaamisen. Syksyllä 2021 Itä-Suomen yliopistossa aloitti 411 uutta opiskelijaa luonnontieteellisellä alalla (paikan vastaanottaneet), Määttä kertoo.

Itä-Suomen yliopiston tekniikan alan koulutus on suunniteltu olemassa olevan vahvan tutkimuksen ja jo toteutettavan koulutuksen pohjalta vastaamaan tekniikan alan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Yliopistolla on monipuolista ja vahvaa metsäbiotalouden, luonnonvarojen, fotoniikan ja materiaalitekniikan sekä laskennallisen fysiikan, ympäristöfysiikan ja lääketieteellisen teknologian tutkimusta. Lisäksi yliopiston useat lippulaivahankkeet sekä inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikkö luovat pohjaa laadukkaalle tekniikan alan koulutukselle.

Suunnitellun tekniikan koulutuksen aloilla työskentelee nykyisin noin 50 professoria Itä-Suomen yliopistossa. Jotta tekniikan koulutus toimisi täysimittaisesti, yliopisto tarvitsisi arviolta viisi uutta professuuria. Käynnistysvaiheessa yliopisto ei esitetä ministeriölle lisärahoitustarvetta. Yliopisto on käynnistänyt keskustelut mahdollisista lahjoitusprofessuureista Itä-Suomen alueellisten rahoittajien ja yritysten kanssa.

Itä-Suomen yliopisto on jo aiemmin osallistunut tekniikan alan koulutukseen yhteistyössä muiden yliopistojen ja alueen ammattikorkeakoulujen kanssa. Syksyllä 2021 käynnistyi automaatiotekniikan DI-ohjelma yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Karelia- ja Savonia-ammattikorkeakoulujen kanssa yliopisto on toteuttanut yhteistyössä muun muassa ICT-koulutuspolun tietojenkäsittelytieteen opinnoissa.

Koulutusvastuun laajentaminen avaisi yliopistolle mahdollisuuden tekniikan alan koulutuksen pysyvään ja pitkäjänteiseen rakentamiseen sekä syvempään yhteistyöhön koulutuskumppaneiden kanssa.

Lisätietoja

Tapio Määttä, akateeminen rehtori, Itä-Suomen yliopisto, tapio.maatta@uef.fi, puh. 050 575 1589

Tilaa