Itä-Suomen yliopisto julkaisi ensimmäisen kestävän kehityksen raporttinsa

Report this content

Itä-Suomen yliopisto on ensimmäistä kertaa koonnut kattavan katsauksen kestävästä kehityksestä toiminnassaan. Kestävä kehitys Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2020 -raportin lähtökohtana ovat YK:n seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitetta.

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Tarkoituksena on kääntää globaali kehitys uralle, jossa ihmisten hyvinvointi ja ihmisoikeudet, taloudellinen vauraus ja yhteiskuntien vakaus turvataan ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Itä- Suomen yliopiston kestävän kehityksen raporttiin on koottu jokaiseen kestävän kehityksen tavoitteeseen liittyviä esimerkkejä tutkimuksesta, koulutuksesta sekä käytännön toimenpiteistä. – Raportti vastaa erityisesti tarpeeseen nostaa esille yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusasioita. Itä-Suomen yliopistossa tehdään paljon kestävän kehitykseen liittyen ja siitä kertoo jo tämän raportin laajuus, kestävän kehityksen asiantuntija Maiju Eskelinen toteaa.

Raportissa myös korostuu kestävän kehityksen moninaisuus. – Kattava katsaus muistuttaa, että kestävyys ja vastuullisuus on paljon muutakin kuin ympäristötekoja. Meillä on esimerkiksi Suomen monialaisin terveystieteiden tiedekunta, jossa tehdään paljon laadukasta tutkimusta ja koulutetaan monenlaisia osaajia. Moni ei ehkä tule kuitenkaan ajatelleeksi, että myös tämä on osa kestävää kehitystä. Yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista on taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.

Raportti tulee tarpeeseen myös kansainvälisissä yliopistovertailuissa. Itä-Suomen yliopisto on osallistunut jo useampana vuonna Green Metrics- sekä THE Impact -rankingeihin. Raportin avulla yliopisto voi entistä paremmin osoittaa sitoutumistaan kestävyyteen ja vastuullisuuteen.

Tutustu raporttiin: Kestävä kehitys Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2020

Raportti löytyy myös yliopiston kestävyys- ja vastuullisuussivuilta.

Lisätietoja:

Kestävän kehityksen asiantuntija Maiju Eskelinen, +358 50 338 0827, maiju.eskelinen (at) uef.fi

Tilaa