Itä-Suomen yliopisto sijoittui hyvin kestävän kehityksen kansainvälisessä vertailussa

Report this content

Itä-Suomen yliopisto piti hyvin sijoituksensa kansainvälisessä kestävän kehityksen GreenMetric -yliopistovertailussa. Itä-Suomen yliopisto arvioitiin tänä vuonna 34. sijalle, kun edellisellä kerralla sijoitus oli 33. Samalla vertailuun osallistuneiden määrä kasvoi ennätyksellisesti 956 yliopistoon. Arviointiin osallistui 44 yliopistoa enemmän kuin viime vuonna.

Itä-Suomen yliopisto oli mukana kuudetta kertaa UI GreenMetric -rankingissa, jossa maailman yliopistoja vertaillaan sen perusteella, miten ne huomioivat toiminnassaan ympäristövastuun ja kestävän kehityksen. Arviointi tehdään useilla osa-alueilla, kuten energiankäytön ja ilmastonmuutoksen torjunnan, jätteiden käsittelyn, veden käytön, liikenteen ja opetuksen osalta. Yliopistoilta vaaditaan myös selkeitä näyttöjä toimenpiteistä ja niiden jatkuvasta kehittämisestä.

Itä-Suomen yliopisto sijoittui suomalaisista korkeakouluista kansainvälisessä vertailussa toiseksi. Energiankäytön ja ilmastonmuutoksen torjunnan kategoriassa Itä-Suomen yliopisto sai koko rankingin kolmanneksi parhaat pisteet. Viime vuonna sijoitus kategoriassa oli kuudes.

Täydet pisteet Itä-Suomen yliopisto sai jätteiden käsittelyn ja veden käytön arvioinnissa. Myös yliopiston kokonaispisteet kohenivat hieman: tänä vuonna yliopisto sai 83,25 prosenttia kaikista mahdollisista pisteistä, kun viime vuonna osuus oli 80,75 prosenttia. Lue lisää UI GreenMetric 2021 -vertailusta.

Hiilineutraali yliopisto vuoden 2025 loppuun mennessä

Itä-Suomen yliopiston strategian 2021–2030 toimenpideohjelman tavoitteisiin kuuluu hiilineutraalius vuoden 2025 loppuun mennessä.

Yliopisto perusti vuoden 2020 alussa työryhmän selvittämään hiilijalanjälkeä ja ideoimaan toimenpiteitä hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Työhön osallistuu laaja joukko yliopiston asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita. Laskelmat toteutettiin viidessä aihealueessa: kiinteistöt, hankinnat, matkustus, ravintolapalvelut ja laboratoriot.

Itä-Suomen yliopiston tuoreimman vuoden 2020 hiilijalanjäljen arvioinnin mukaan suurimmat ilmastovaikutukset aiheutuivat kiinteistöjen lämmityksestä sekä laboratoriolaitteista ja -tarvikkeista. Sen sijaan lentomatkustuksen päästöt pienenivät merkittävästi koronapandemian vuoksi.

Vuonna 2020 yliopiston hiilijalanjälki oli noin 12000 tonnia CO2ekv (hiilidioksidiekvivalenttitonnia).

Lisätietoja:

Maiju Eskelinen, kestävän kehityksen asiantuntija, Itä-Suomen yliopisto, maiju.eskelinen@uef.fi, p. 050 338 0827

Tilaa