Itä-Suomen yliopisto tiukentaa koronaviruslinjauksiaan

Report this content

Itä-Suomen yliopisto kiristää koronaviruslinjauksiaan. Perjantaista 13.3.2020 lähtien kaikki työhön ja opintoihin liittyvät matkat ulkomaille ovat kiellettyjä ja myös vapaa-ajan matkustusta suositellaan välttämään. Ulkomailta palaavien henkilöiden on jäätävä kotiin etätyöhön tai -opiskeluun 14 vuorokauden ajaksi ennen paluutaan yliopistolle. Mikäli henkilö kiellosta huolimatta matkustaa nyt ulkomaille, ei hänelle makseta tämän 14 vuorokauden varoajan ajalta palkkaa. Yliopisto ei tällä hetkellä ota vastaan ulkoisia vierailijoita mistään päin maailmaa.

 

Yliopisto kiristää linjaustaan myös kotimaanmatkojen osalta. Kotimaanmatkoja ei suositella, ja matkustamista vaativat tapaamiset tulee mahdollisuuksien mukaan hoitaa etäyhteyksin.

 

Riskiryhmiin kuuluvien (työntekijät, opiskelijat, normaalikoulun henkilöstö ja oppilaat) tulee siirtyä tekemään työtä tai opiskelemaan kotoaan käsin. Etätyön tekemistä suositellaan myös muille työntekijöille, mikäli työtehtävät niin sallivat, ja tarkemmat ohjeistukset asiasta annetaan ensi viikon alussa.

 

Sairauspoissaoloista ilmoittamisen käytänteisiin tulee myös muutoksia. Työntekijä voi toistaiseksi jäädä sairauslomalle 7 vrk:n ajaksi omalla ilmoituksellaan käymättä työterveyshuollossa.


Yliopisto siirtää opetustaan entistä enemmän verkossa toteutettavaksi. Akateeminen rehtori on kehottanut yksiköitä tarkastelemaan opetus- ja tenttikäytänteitään koko kevään 2020 osalta, jotta voidaan varmistaa opiskelijoiden mahdollisuus opiskella ja edetä opinnoissaan myös poikkeusoloissa.

 

Koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi on myös syytä rajoittaa kokoontumisten kokoa. Itä-Suomen yliopistossa ei järjestetä yli 10 hengen kokouksia tai kokoontumisia. Kokouksissa läsnäolijoiden on hyvä pitää noin metrin etäisyys toisiinsa. Opetustilanteissa tähän kokoon tulee pyrkiä, mutta jos se ei ole mahdollista, järjestetään opetusta toistaiseksi normaalisti.

 

Matkustus- ja kokousrajoitteet vaikuttavat myös väitöstilaisuuksien järjestämiseen. Väitöstilaisuudet tullaan jatkossa järjestämään siten, että opponentti osallistuu tilaisuuteen etäyhteyden kautta ja tilaisuus striimataan. Fyysisesti läsnä voi olla korkeintaan 10 henkeä.

 

Koronavirusepidemia vaikuttaa myös Sykettä-yliopistoliikunnan toimintaan. Sykettä-toimintaa ei järjestetä toistaiseksi.

 

 

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen, p. +358403552299, tuomo.merilainen(at)uef.fi

Tilaa