Itä-Suomen yliopistolle merkittävä rahoitus tutkimuksen vahvistamiseksi

Report this content

Suomen Akatemia on myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle 4 miljoonan euron rahoituksen yliopiston tutkimusprofiilin vahvistamiseksi. Suomen Akatemia jakoi suomalaisille yliopistoille rahoitusta tutkimusprofiilin vahvistamiseen nyt viidettä kertaa. Itä-Suomen yliopisto menestyi arvioinnissa hyvin. Hakemusta arvioinut asiantuntijapaneeli piti yliopiston strategisia valintoja onnistuneina.

Rahoituksen avulla yliopisto pyrkii vahvistamaan tutkimuksensa laatua ja vaikuttavuutta. Nyt saatua rahoitusta käytetään edistämään tutkimustoimintaa yliopistolle merkittävillä tutkimusalueilla, jotka liittyvät muun muassa yhteiskunnallisten ja kulttuuristen rajojen uudelleen muotoutumiseen Euroopassa, ilmastonmuutokseen ja ihmisen terveyteen sekä sydän- ja verisuonitautien ja aineenvaihduntasairauksien hoitomuotojen kehittämiseen. Rahoitus on viisivuotinen ja se suunnataan ensisijaisesti uusiin tutkijarekrytointeihin.

– Profilointirahoitus antaa yliopistolle strategista liikkumavaraa omaehtoiseen tutkimuksen kehittämiseen, rehtori Jukka Mönkkönen sanoo.

Yliopistojen rahoitushakemuksia arvioinut kansainvälinen paneeli piti Itä-Suomen yliopiston tutkimusaloja onnistuneina valintoina. Niillä tehtävä tutkimus on yhteiskunnallisesti ajankohtaista ja merkittävää, ja yhteistyö muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa on vahvaa sekä kotimaassa että ulkomailla. Paneelin arvion mukaan yliopiston tutkimusote on tuore ja innovatiivinen, osin jopa ainutlaatuinen.

Suomen Akatemian profiloitumisrahoituksen tarkoituksena on tukea ja nopeuttaa yliopistojen strategioiden mukaista profiloitumista tutkimuksen laadun kehittämiseksi.

Lisätietoja: Rehtori Jukka Mönkkönen, puh. 029 445 8001

Tilaa