Itä-Suomen yliopiston ajankohtaisia väitöksiä

Report this content

Itä-Suomen yliopisto tiedottaa väitöksistä www.uef.fi/fi/vaitokset -verkkosivulla. Välitämme uusimmat väitöstiedotteet medialle viikoittain.

FM Juho Suokas, väitös 10.12.2022: Käyttäjäkeskeinen kääntäminen hyödyttää sekä kääntäjiä että käännöksen lukijoita. Lue lisää: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/fm-juho-suokas-vaitos-10122022-kayttajakeskeinen-kaantaminen-hyodyttaa-seka-kaantajia-etta.

FM Matti Kultamaa, väitös 15.12.2022: Huokoisten teräskappaleiden ominaisuuksia voidaan parantaa huokosten funktionaalista varastotilaa hyödyntämällä. Lue lisää: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/fm-matti-kultamaa-vaitos-15122022-huokoisten-teraskappaleiden-ominaisuuksia-voidaan-parantaa.

MSc Lizhi Liu, väitös 15.12.2022: Biomimetic nanoparticles with cell membrane coating for enhanced tumor targeting. Lue lisää: https://www.uef.fi/en/article/doctoral-defence-of-lizhi-liu-msc-15122022-biomimetic-nanoparticles-with-cell-membrane-coating-for.

TtM Sirpa Tölli, väitös 16.12.2022: Pakkokeinojen kohteena olleet toivovat, ettei haastavasti käyttäytyvää sote-​asiakasta jätettäisi yksin. Lue lisää: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/ttm-sirpa-tolli-vaitos-16122022-pakkokeinojen-kohteena-olleet-toivovat-ettei-haastavasti.

LL Sarianna Joukainen, väitös 16.12.2022: KYSissä kehitetyt menetelmät tukevat rinnan ulkonäön säilyttävää rintasyöpäkirurgiaa. Lue lisää: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/ll-sarianna-joukainen-vaitos-16122022-kysissa-kehitetyt-menetelmat-tukevat-rinnan-ulkonaon.

MSc Nathiya Kalidas, väitös 20.12.2022: Mesoporous silicon based anode materials for lithium-ion batteries. Lue lisää: https://www.uef.fi/en/article/doctoral-defence-of-nathiya-kalidas-msc-20122022-mesoporous-silicon-based-anode-materials-for.

MSc Olufunmilayo Omolara Mofikoya, väitös 20.12.2022: Chemical fingerprinting of conifer needle extracts by ultrahigh-​resolution mass spectrometry. Lue lisää: https://www.uef.fi/en/article/doctoral-defence-of-olufunmilayo-omolara-mofikoya-msc-20122022-chemical-fingerprinting-of-conifer.

Väittelijän yhteystiedot löytyvät väitöstiedotteesta, jos niiden julkaisuun on saatu lupa. Väitöksiin liittyvät mediatiedustelut voi lähettää sähköpostiosoitteeseen vaitos@uef.fi.

Tilaa