Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoululle rahoitus tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamiseen

Report this content

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu on saanut Opetushallitukselta 150 000 euron rahoituksen alueellisen tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamiseen vuosina 2019-2021. Peruskoulujen tutoropettajat ovat osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen suunnattua kärkihanketta. Uusi peruskoulu -ohjelmassa peruskoulun keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin oppijalähtöisyys, maailman osaavimmat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri.

Normaalikoulu koordinoi hanketta, jossa laadukasta peruskoulua kehitetään alueellisessa yhteistyössä. Itä-Suomen tutoropettajaverkosto toimii Pohjois-Karjalassa, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Kainuussa.  – Verkosto on työskennellyt keväästä 2017 lähtien, ja uudella hankekaudella verkoston toiminnassa on mukana yli sata tutoropettajaa, kertoo perusopetuksen rehtori Jyrki Korkki.

Hankkeessa myös Itä-Suomen yliopiston opettajaopiskelijoille tarjotaan mahdollisuus toteuttaa kehittämisprojekti yhteistyössä tutoropettajien kanssa heidän omassa työyhteisössään. – Opettajaopiskelijat saavat näin kokemusta uranaikaisesta täydennyskoulutuksesta ja koulun kehittämisestä yhteisöllisesti oppivassa organisaatiossa, toteaa yliopistonlehtori Kari Sormunen.

– Yksi uuden hankekauden kehittämisen painopisteistä on oppilasagenttitoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen keinoin, joilla oppilaiden osallisuutta ja roolia digitaalisaatiossa korostetaan, kertoo hankkeen johtaja lehtori Jaakko Väisänen.

Verkoston ensimmäinen yhteinen tutoropettajatapaaminen järjestetään perjantaina 26.4. Rantakylän normaalikoulussa. – Tapahtumaan odotetaan noin sataa tutoropettajaa Itä-Suomen alueelta, sanoo Väisänen.

Lisätietoja:

Lehtori Jaakko Väisänen, jaakko.vaisanen (at) uef.fi

Tilaa