Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoululle rahoitus tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamiseen

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu on saanut Opetushallitukselta 150 000 euron rahoituksen alueellisen tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamiseen vuosina 2019-2021. Peruskoulujen tutoropettajat ovat osa hallituksen osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen suunnattua kärkihanketta. Uusi peruskoulu -ohjelmassa peruskoulun keskeisiksi tavoitteiksi asetettiin oppijalähtöisyys, maailman osaavimmat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri.

Normaalikoulu koordinoi hanketta, jossa laadukasta peruskoulua kehitetään alueellisessa yhteistyössä. Itä-Suomen tutoropettajaverkosto toimii Pohjois-Karjalassa, Etelä- ja Pohjois-Savossa sekä Kainuussa.  – Verkosto on työskennellyt keväästä 2017 lähtien, ja uudella hankekaudella verkoston toiminnassa on mukana yli sata tutoropettajaa, kertoo perusopetuksen rehtori Jyrki Korkki.

Hankkeessa myös Itä-Suomen yliopiston opettajaopiskelijoille tarjotaan mahdollisuus toteuttaa kehittämisprojekti yhteistyössä tutoropettajien kanssa heidän omassa työyhteisössään. – Opettajaopiskelijat saavat näin kokemusta uranaikaisesta täydennyskoulutuksesta ja koulun kehittämisestä yhteisöllisesti oppivassa organisaatiossa, toteaa yliopistonlehtori Kari Sormunen.

– Yksi uuden hankekauden kehittämisen painopisteistä on oppilasagenttitoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen keinoin, joilla oppilaiden osallisuutta ja roolia digitaalisaatiossa korostetaan, kertoo hankkeen johtaja lehtori Jaakko Väisänen.

Verkoston ensimmäinen yhteinen tutoropettajatapaaminen järjestetään perjantaina 26.4. Rantakylän normaalikoulussa. – Tapahtumaan odotetaan noin sataa tutoropettajaa Itä-Suomen alueelta, sanoo Väisänen.

Lisätietoja:

Lehtori Jaakko Väisänen, jaakko.vaisanen (at) uef.fi

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisin tiedeyliopisto. Korkeatasoinen ja tieteidenvälinen tutkimuksemme ja koulutuksemme vastaavat maailmanlaajuisiin haasteisiin ja rakentavat kestävää tulevaisuutta. Tutkimuksemme on useilla aloilla maailman kärkeä. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa ja koulutamme tulevaisuuden osaajia muuttuvan työelämän tarpeisiin. Yliopistoomme kuuluu neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Kampuksemme sijaitsevat Joensuussa ja Kuopiossa Yliopistossa on noin 15 500 opiskelijaa ja se työllistää noin 2 700 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

  • Itä-Suomen yliopisto / Viestintä
    http://www.uef.fi
  • Joensuun kampus
    Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
  • Kuopion kampus
    Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa