Kansallisen neurokeskuksen johtaja on valittu

Report this content

Kansallisen neurokeskuksen johtajaksi on valittu neurokirurgian dosentti, LT, DI, OTK, KTM Mikael von und zu Fraunberg. Von und zu Fraunberg on toiminut Kansallisen neurokeskuksen johtajana myös keskuksen valmistelu- ja perustamisvaiheissa vuosina 2017–2020.

Kansallinen neurokeskus on seitsemän yliopiston ja viiden yliopistosairaanhoitopiirin yhteistyöverkosto, joka on perustettu 1.4.2021. Toiminnan tavoitteena on edistää suomalaista neuroalan tutkimusta ja vauhdittaa uusien yhteistyöavauksien ja innovaatioiden syntymistä. Kansallisen neurokeskuksen tausta on sosiaali- ja terveysalan kasvustrategiassa ja Yksilöllistetty lääketiede -hankkeessa. Toimintaa on valmisteltu ministeriöiden rahoituksella vuosien 2017–2020 aikana.

– Ministeriöiden tuella saimme luotua hyvän perustan kansallisen yhteistyön vahvistamiseksi. Olen ilolla seurannut, kuinka innostuneesti tutkijat ovat osallistuneet alueellisten verkostojen toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen! Suuntaamme nyt kohti entistä tiiviimpää kansallista yhteistyötä ja sitä kautta kansainvälistä menestystä, kommentoi von und zu Fraunberg.

Kansallisen neurokeskuksen perustamissopimuksen mukaan johtajan toimikausi on kolme vuotta. Von und zu Fraunberg aloittaa uuden kautensa 1.7.2021.

Kansallisen neurokeskuksen johtajan tehtävä sijoittuu koordinaatioyksikköön, joka on Itä-Suomen yliopiston alainen. Tehtävään haki kolme hakukriteerit täyttävää hakijaa. Monivaiheisessa valintaprosessissa keskeisessä roolissa oli Kansallisen neurokeskuksen sopijaorganisaatioiden edustajista muodostetun johtoryhmän näkemys. Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden dekaani teki valinnan johtoryhmän lausuntoon nojaten. 

Painolaatuinen valokuva: https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/42237?encoding=UTF-8

Lisätietoja:

Kansallisen neurokeskuksen johtaja Mikael von und zu Fraunberg, puh. 050 433 5008, mikael.fraunberg@uef.fi

Kansallisen neurokeskuksen johtoryhmän puheenjohtaja professori Reetta Kälviäinen, puh. 029 445 4729, reetta.kalviainen@uef.fi

https://neurocenterfinland.fi/

Tilaa