Käsityöyrittäjissä huikea kasvupotentiaali – räätälöity koulutus Itä-Suomen yliopistossa

Report this content

Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate tarjoaa ensi syksynä käsityöyrittäjille räätälöidyn koulutuksen, jonka tarkoituksena on kouluttaa käsityöyrittäjistä kasvuhakuisia liiketoimintaosaajia. Tavoitteena on tarjota liiketoimintajohtamisen työkalupakki, jota yrittäjä voi hyödyntää oman yrityksen kasvun ja menestyksen rakentamisessa.

Hankkeen projektiasiantuntija Kirsti Malkamäen mukaan pienyritysvaltaisella käsityöalalla on tilastojen perusteella paljon potentiaalia. Taitoliiton (Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry.) Suhdanne- ja toimialaraportin 2019 mukaan Suomessa toimii noin 6 600 käsityöalan yritystä. Päätoimiset yrittäjät muodostavat noin 45 prosenttia alan toimijoista ja työllistävät välillisesti noin 14 000 henkilöä. Tämän lisäksi alalla toimii käsityöalalle tunnusomaisesti suuri sivutoimisten ja osa-aikaisten yrittäjien, sekä harrastusluonteisten toimijoiden määrä.

Käsityöyrittäjät ovat kasvuhakuisia ja kiinnostuneita kansainvälistymisestä, mutta 61 prosenttia raportin kyselyyn vastanneista ei koskaan ollut saanut koulutusta tai neuvontaa yritystoimintansa kehittämiseksi.

– Alalla on siis merkittävät kasvun mahdollisuudet. Menestyvä liiketoiminta edellyttää kuitenkin kasvun esteiden ja haasteiden tunnistamista ja niihin vastaamista, Malkamäki tiivistää.

Alan koulutustarpeita lähdetään kartoittamaan nyt keväällä. Malkamäki haastaakin kaikki alueen käsityöyrittäjät vastaamaan tarvekyselyyn, joka toteutetaan maalis–huhtikuun aikana.

– Maksuton koulutus räätälöidään käsityöalalla toimivien yrittäjien tarpeiden pohjalta. Euroopan unionin, Suomen ja Venäjän rahoittaman Northern Crafts ID -hankkeen tavoitteena on kehittää käsityöyrittäjyyttä Suomen lisäksi Venäjällä.

Koulutus järjestetään Joensuussa, Oulussa ja Petroskoissa. Koulutuksen ensimmäinen osio järjestetään syksyllä 2020, ja koulutus jatkuu kevääseen 2021. Luvassa on muun muassa markkinoinnin, myynnin ja kansainvälistymisen huippupuhujia, messumatkoja sekä suomalaisten ja venäläisten käsityöyrittäjien yhteisiä työpajoja. Koulutukseen valitaan 20 osallistujaa.

Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana Suomi–Venäjä-seura, ECHO-säätiö, Karelika-matkatoimisto ja Nuori-Karjala -järjestö Venäjällä. Yhteistyötä tehdään myös Taitoliiton ja muiden alan toimijoiden kanssa.

– Käsityötoimiala ja yrittäjyys Suomessa ja Venäjällä eroavat toisistaan valtavasti, mutta myös mahdollisuuksia yhteistyölle on paljon.
 

Lisätietoja:
Suunnittelija, projektiasiantuntija Kirsti Malkamäki, kirsti.malkamaki(at)uef.fi, p. 050 436 1227
https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/crafts-id/

Kysely käsityöyrittäjien koulutustarpeista: http://bit.ly/CraftsID-kasityoyrittajien-koulutustarvekysely

Tilaa