Katarina Liljeqvist mukaan Apple Distinguished Educator (ADE) -ohjelmaan

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun lehtori Katarina Liljeqvist Rantakylän normaalikoulusta on valittu mukaan Apple Distinguished Educator (ADE) -ohjelman vuosikurssille 2019. Apple Distinguished Educator (ADE) koulutusverkosto on perustettu vuonna 1994 ja siihen kuuluu yli 2 000 opettajaa ja koulunjohtajaa eri puolilta maailmaa. Verkosto kokoontuu säännöllisesti koulutustapahtumissa ja omassa verkkoyhteisössä.

Itä-Suomen yliopiston uusi harjoittelukoulu, Rantakylän normaalikoulu, on ollut toiminnassa vasta vuoden, mutta koulun toimintakulttuuria ja pedagogiikkaa on lähdetty vahvasti kehittämään alusta lähtien. Kaikilla oppilailla, opettajilla ja opiskelijaryhmillä on käytössään 1:1 iPadit ja koulun oppimisympäristöt ovat avoimet sekä joustavat. 

Rantakylän normaalikoulussa kehitetään koulupedagogiikkaa ja oppimista tulevaisuuden ja digiajan vaatimusten mukaan. Koululla on useita kehittämishankkeita muun muassa digiopetuksen, erityisopetuksen, oppilashuollon, kieltenopetuksen sekä taito- ja taideaineiden kehittämisessä.

Hankkeiden tavoitteissa painotetaan 21. vuosisadan taitoja ja avaintaitoja. Näitä tulevaisuuden taitoja ovat muun muassa ajattelu- ja työskentelytaidot sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja soveltamistaidot, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu, luovuus ja innovatiivisuus sekä kyky hyödyntää ja soveltaa digitaalista teknologiaa ajattelussa ja työskentelyssä. Avaintaidoilla tarkoitetaan taitoja, joita elinikäinen oppiminen, uudet tilanteet ja muuttuva työelämä meiltä tulevaisuudessa edellyttävät.

Liljeqvist on ylpeä siitä, että saa jatkaa niitä pedagogisia toimintamalleja, joita on Savonlinnan normaalikoulun kasvattina edellisinä vuosina oppinut ja saa Apple-koulutuksen kautta kehittää omaa opetustyötään sekä ideoita vietäväksi myös omaan työyhteisöön.

– ADE-ohjelma mahdollistaa entistä laajemman kansainvälisen verkostoitumisen, ja pääsen sitä kautta tutustumaan monen eri maan opettajiin. 


Lisätietoja:
Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulujen johtava rehtori Mikko Ripatti, p. 050 540 1016, mikko.ripatti(at)uef.fi
Perusasteen rehtori Heli Lepistö, heli.lepisto(at)uef.fi
Lehtori Katarina Liljeqvist, katarina.liljeqvist(at)uef.fi

https://www.apple.com/fi/education/apple-distinguished-educator/

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto / Viestintä
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa