Keski-ikäisten miesten yksinäisyydellä ja sosiaalisella eristäytyneisyydellä on pitkäaikaisia terveyshaittoja

Report this content

Yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyminen vaikuttavat haitallisesti sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. – Yksinäisyyteen ja sosiaaliseen eristäytyneisyyteen liittyvät terveysriskit ovat verrattavissa tupakointiin ja ylipainoon, toteaa sosiaalitieteiden maisteri Siiri-Liisi Kraav, joka tarkasteli aihetta väitöstutkimuksessaan.

Vaikka yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyminen ovat yhteydessä moniin fyysisiin ja psyykkisiin ongelmiin, näiden yhteyksien väliset mekanismit ovat epäselviä. Lisäksi aiemmat tutkimukset on toteutettu useimmiten poikkileikkausasetelmissa tai seuranta-ajat ovat olleet suhteellisen lyhyitä.

Sosiaalinen eristäytyneisyys viittaa vähäiseen ihmiskontaktien määrään, kun taas yksinäisyys tarkoittaa henkilön subjektiivista kokemusta sosiaalisten kontaktien ja ihmissuhteiden niukkuudesta tai heikosta laadusta. Kraav selvitti väitöstutkimuksessaan, kuinka yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytyneisyyden terveysvaikutukset näkyvät ikääntyvien itäsuomalaisten miesten terveydessä KIHD (Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study) -tutkimusaineistossa 23–29 vuoden seurannassa.

Yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyneisyys olivat yhteydessä suurempaan kuolleisuuteen. Yksinäisyys ennusti korkeampaa syöpä- ja sydäntautikuolleisuutta, kun taas sosiaalinen eristäytyneisyys oli yhteydessä kohonneeseen onnettomuuskuolleisuuteen. Yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyneisyys olivat lisäksi yhteydessä korkeampaan syöpien ilmaantuvuuteen ja erityisesti yksinäisyys oli yhteydessä kohonneeseen keuhkosyövän ilmaantuvuuteen. Parisuhteessa oleminen oli yhteydessä pienempään syöpäkuolleisuuteen syöpään sairastuneilla. Masennuksen huomattiin välittävän yksinäisyyden yhteyttä kuolleisuuteen. Yksinäisyyden ja masennuksen ilmaantuvuuden välillä havaittiin vahva suora yhteys, ja mitkään terveyteen tai elämäntapoihin liittyvät muuttujat eivät välittäneet tätä yhteyttä.

– Nämä löydökset vahvistavat aiempia havaintoja yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytyneisyyden haitallisista terveysvaikutuksista. Sekä yksinäisyydellä että sosiaalisella eristäytyneisyydellä on haitallisia vaikutuksia, mutta ne vaikuttavat jossakin määrin eri asioihin ja mahdollisesti erilaisten mekanismien kautta, Kraav toteaa.

– Olisi hyödyllistä, jos sosiaali- ja terveydenhuollossa voitaisiin paremmin tunnistaa yksinäisyyttä ja sosiaalista eristäytyneisyyttä. Se saattaisi mahdollistaa monien haitallisten terveysvaikutusten ehkäisemisen erilaisten yksinäisyysinterventioiden avulla.

Sosiaalitieteiden maisteri Siiri-Liisi Kraavin terveystieteiden alaan kuuluva väitöskirja Effects of loneliness and social isolation on mortality and morbidity in middle-aged men (Yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytyneisyyden vaikutus kuolleisuuteen ja sairastuvuuteen keski-ikäisillä miehillä) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa etäväitöstilaisuudessa 11.2.2022 klo 12. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Stefan Fors Karoliinisesta instituutista ja kustoksena professori Soili Lehto Oslon Yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Lisätietoja: Siiri-Liisi Kraav, siiri-liisi.kraav (a) uef.fi 

Väitöskirja verkossa

Väitöstilaisuus verkossa

Väittelijän painolaatuinen kuva liitteenä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia