Kestävä hyvinvointi puhuttaa kevään Studia Generalia -luentosarjassa

Report this content

Voiko luontoa rakastaa? Mitä tarkoittaa kestävä hyvinvointi yhteiskunnassa? Miten kulutuksen voi sovittaa luonnon kantokykyyn? Miten ekologinen jälleenrakennus on mahdollista? Mitä merkitsee kulttuurinen kestävyys? Mitä voimme oppia yhteiskunnallisista utopioista?

Kestävän hyvinvoinnin moniin päivänpolttaviin kysymyksiin vastaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen Studia Generalia -luentosarja keväällä 2021. Kaikille avoimet luennot järjestetään Zoom-etäyhteydellä. Kuuden luennon sarja käynnistyy 30.3. ja jatkuu 17.5. saakka.

Luennoitsijoiksi saapuu joukko maamme parhaita kestävän hyvinvoinnin asiantuntijoita: ympäristö- ja eläinetiikkaan perehtynyt dosentti ja filosofi Elisa Aaltola, sosiaalipolitiikan ja hyvinvoinnin yliopistotutkija Tuuli Hirvilammi, kestävän talouden tutkija Paavo Järvensivu, kestävän kulutuksen tutkija ja opettaja, professori Eva Heiskanen, tulevaisuus- ja kulttuuriperinnön tutkimukseen erikoistunut yliopistonlehtori Katriina Siivonen sekä kansainvälisen kehitystutkimuksen yliopistonlehtori ja filosofi Teppo Eskelinen.

Luentosarja liittyy kestävän hyvinvoinnin opetuksen ja tutkimuksen uudistamiseen Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella. Yhteiskuntatieteiden maisterikoulutuksessa käynnistyy ensi syksynä uusi Hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihtoehto, jossa yhdistyvät Kuopion kampuksen entiset sosiologian ja sosiaalipedagogiikan maisteriohjelmat. Lisätietoa ”Hyviksen” suuntautumisvaihtoehdosta löydät verkosta osoitteesta https://www.uef.fi/fi/koulutus/hyvinvointi-yhteiskunnassa.

Kaikille avoimen Studia Generalia -sarjan luennot:

Luennoitsijoista ja luentojen aihepiireistä löydät tarkemmat tiedot Itä-Suomen yliopiston tapahtumakalenterista osoitteesta https://www.uef.fi/fi/events.

Lisätietoja:

Sanna Ryynänen, yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden laitos, sanna.ryynanen@uef.fi

Arto O. Salonen, apulaisprofessori, yhteiskuntatieteiden laitos, arto.salonen@uef.fi, puh. 050 3590613

Tilaa