Koronasuositukset ja -rajoitukset vähensivät ihmisten liikkumista ja lisäsivät terveyspalvelujen etäkäyttöä Siun soten alueella

Report this content

Ihmiset ovat huomioineet hyvin Suomen hallituksen koronasuositukset ja -rajoitukset liikkumisessaan ja terveyspalveluiden käytössä Pohjois-Karjalan Siun soten sairaanhoitopiirin alueella. Tämä käy ilmi Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden alustavasta selvityksestä STN IMPRO -tutkimushankkeessa ja siihen liittyvässä Suomen Akatemian Covid-19 tutkimushankkeessa.

Terveysmaantieteen tutkijoiden ryhmä tarkastelee väestön liikkumista ja terveyspalveluiden käyttöä paikka- ja potilastietoaineistojen perusteella koronapandemian aikana Siun soten alueella. Pandemian alussa maaliskuussa 2020 julkisten kokoontumisten henkilömäärää rajoitettiin, ja yli 70-vuotiaita kehotettiin välttämään kontakteja. Myös terveydenhuollossa siirryttiin suosimaan etäpalveluja.

Tutkijat ovat verranneet Telia-operaattorin Crowd Insights -matkapuhelinverkkoaineistojen avulla, miten ihmisten liikkumistiedot kevään ja alkusyksyn 2020 osalta poikkesivat vuoden 2019 vastaaviin ajankohtiin nähden. Ryhmä arvioi myös terveyspalvelujen käytön muuttumista tietyillä pitkäaikaissairailla potilailla Mediatri-potilastietojärjestelmän tietojen pohjalta vastaavina ajankohtina.

– Matkapuhelinverkkoaineistojen perusteella väestön liikkuvuus vähentyi keväällä 2020 ja ihmisten toiminta keskittyi kodin läheisyyteen. Syksyllä 2020 liikkuvuus palautui edellisvuoden syksyn tasolle. Terveyspalvelujen käytön osalta terveysasemalla vierailua vaativat perusterveydenhuollon käynnit vähenivät ja puhelukontaktien osuus kasvoi verrattuna edellisen vuoden lukuihin, kertoo hankkeen tutkija, tutkijatohtori Maija Toivakka.

Tutkimuksesta on julkaistu Siilaisen terveysaseman aluetta koskeva esimerkkitapaus ruotsalaisessa Geografiska Notiser -lehdessä ja Maanmittauslaitoksen Positio-lehdessä. Toivakan lisäksi tutkimukseen ovat osallistuneet historia- ja maantieteiden laitoksen Geospatial Health -tutkimusryhmän tutkijat Mikko Pyykönen, Teppo Repo ja Aapeli Leminen sekä professorit Tiina Laatikainen ja Janne Martikainen terveystieteiden tiedekunnasta.

– Tämä on alustava esimerkki siitä, mitä paikka- ja potilastiedolla voidaan saavuttaa terveysmaantieteessä. Tutkimuksen avulla päättäjät saavat hyödyllistä tietoa siitä, miten pandemia vaikuttaa ihmisten yleiseen liikkuvuuteen ja terveydenhuoltoon hakeutumiseen. Jatkamme Siun soten alueella terveyspalvelujen käytön tarkastelua.

STN IMPRO -tutkimushanke tuottaa tutkittua tietoa sosiaali- ja terveydenpalvelujen rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Lisätietoa hankkeesta löydät osoitteesta www.stnimpro.fi/.

Lisätietoja terveysmaantieteen tutkimuksesta:

Maija Toivakka, tutkijatohtori, historia- ja maantieteiden laitos, maija.toivakka@uef.fi, p. 050 462 4686

Maija Toivakan artikkeli aiheesta Maanmittauslaitoksen Positio-lehdessä: https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/ajankohtaista/lehdet-ja-julkaisut/positio/koronapandemia-vahensi-perusterveydenhuollon-kaynteja

Tilaa