Kunnan tärkein pöytä on lasten ruokapöytä

Report this content

Uudet toimintamallit ja työkalut auttavat kuntia lasten ravitsemusterveyden edistämisessä. Lapset syövät kunnan kattamassa ruokapöydässä yli 3000 kertaa päiväkoti- ja koulutaipaleensa aikana. Kunnan tekemät ruokavalinnat ja lasten kanssa toimivien aikuisten toteuttama ruokakasvatus on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa lasten ruokailutottumuksiin.

Ruokakunta-hankkeessa kehitettiin yhdessä kuntien kanssa keinoja ruokakasvatustyön vahvistamiseen erityisesti varhaiskasvatus- ja ruokapalveluissa. Kun ruokakasvatustyö on kunnassa suunnitelmallista ja aidosti moniammatillista, sillä voidaan vastata asetettuihin tavoitteisiin lasten ravitsemusterveyden sekä kestävän kehityksen edistämisessä.

7 työkalua ja toimintamallia kuntien avuksi

Ruokakunnan työkalut ja toimintamallit -julkaisusarja sisältää seitsemän osaa, jotka tarjoavat kunnille ideoita, oivalluksia ja käytännön esimerkkejä lasten ruokakasvatuksen moniammatillisen suunnittelun, toteuttamisen, kehittämisen, seurannan ja arvioinnin tueksi.

– Meillä oli ilo kehittää työkaluja ja toimintamalleja yhdessä 13 kunnan kanssa Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Päijät-Hämeessä. Tarpeet ja ideat työkaluihin nousivat kunnista, yhteisistä moniammatillisista työpajoista. Ideoita kokeiltiin käytännössä ja paranneltiin edelleen kokemusten perusteella, kertoo ravitsemusterapeutti, tutkija Kaisa Kähkönen Itä-Suomen yliopistosta.

Julkaisusarja on tarkoitettu kaikille kunnassa lasten ruokailun ja ruokakasvatuksen parissa toimiville ammattilaisille ja siitä päättäville.

– Ruokakasvatuksen toimintamallien avulla kehittämistyötä voidaan tehdä usealla eri tasolla kunnassa. Työhön tarvitaan mukaan koko kunta, jotta saadaan aikaan vaikuttavuutta ja ruokakasvatus vahvistuu osana kunnan jatkuvaa toimintaa, Kähkönen jatkaa.

Ruokakunnan työkaluja ja toimintamalleja käyttämällä kuntaan saadaan lisää tietoa ja ymmärrystä ruokakasvatuksesta kunnan päätöksentekoon, ruokakasvatukseen liittyvät toimijat näkyviin ja samaan pöytään, kehittämisen keskiöön lasten kokemus ruokailusta ja tiiviimpää ruokakasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa. Aineistosta voi valita ruokakasvatuksen vahvistamiseen yhden tai useamman välineen, mutta parhaan hyödyn saa käyttämällä useampaa. Julkaisusarja löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta https://nykytila.fi/kunnat/tyokalut-ja-toimintamallit/ .

Julkaisusarjan kehittivät Ruokakunta – Yhdessä kohti lasten ruokailoa ja terveyttä -hankkeessa Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Sydänliitto ry yhteistyössä 13 kunnan, muotoilutoimisto Kirnu Kreativ Oy:n ja Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n kanssa.

Lisätietoja:

Projektitutkija, ravitsemusterapeutti Kaisa Kähkönen, Itä-Suomen yliopisto, p. 0445026595, kaisa.kahkonen (a) uef.fi

Liite: Kuvaan on tiivistetty Ruokakunnan työkalut ja toimintamallit.

Tilaa

Liitteet & linkit