Lahjoitusprofessuuri sydänkirurgiseen tutkimukseen – uusi menetelmä voi ennustaa aortan repeämisriskiä

Report this content

Itä-Suomen yliopisto on saanut Nunnanlahden Uuni Oy:ltä lahjoituksena viisivuotisen sydänkirurgisen tutkimuksen professuurin. Tehtävässä aloittaa 1.6.2020 kardiologi, dosentti Marja Hedman.

Professuuri tukee Itä-Suomen yliopistossa ja KYSin Sydänkeskuksessa tehtävää sydänkirurgista tutkimusta, jossa etsitään uusia ratkaisuja potilaiden hoitoon. Keskeisenä tutkimuskohteena Hedmanin tutkimusryhmässä ovat aortan laajentumaa ja repeämistä ennustavat tekijät.

–  Aortan laajentuma on yleinen sattumalöydös rintakehän kuvantamisessa, jossa se löytyy 4-25 prosentilla potilaista. Se on oireeton ja ensimmäinen oire on usein hengenvaarallinen aortan repeämä, Hedman kertoo.

Tällä hetkellä yksittäisen potilaan riskiä aortan repeämään ei pystytä luotettavasti arvioimaan. Hedmanin tutkimusryhmä kehittää parhaillaan aortan magneettikuvaukseen pohjautuvaa tietokonesovellusta, jolla voitaisiin tulevaisuudessa ennustaa yksilöllistä aortan laajentumis- ja repeämisriskiä. – Näin voitaisiin tunnistaa korkean riskin potilaat ajoissa tiivistä seurantaa ja oikea-aikaista hoitoa varten, jolloin yllättäviä repeämiä voitaisiin vähentää.

Hedmanin johtamaan moniammatilliseen sydänkirurgisen kuvantamisen tutkimusryhmään kuuluu sydän- ja verisuonisairauksien lääkäreitä, fyysikkoja, matemaatikkoja, insinöörejä, röntgenhoitajia ja perustutkijoita.

Nunnanlahden Uuni Oy:n omistajan ja hallituksen puheenjohtajan Juhani Lehikoisen motivoi lahjoitukseen omakohtainen kokemus sydänkirurgiasta KYSissä. 2000-luvulla yritys on kehittänyt tulisijoja, jotka riippumattomien tutkimusten mukaan ovat selvästi vähäpäästöisempiä. Hengitysilman pienhiukkasten on osaltaan havaittu vaikuttavan sydän- ja verisuoniterveyteen. – Tavoitteemme on, että yhteiskuntamme lämpöenergian tuotannon ja huoltovarmuuden kannalta tärkeä pienpoltto on niin puhdasta, ettei kardiologian professuureja tarvitse ainakaan näiden takia jatkossa lisätä.

–  Tämä lahjoitus on erittäin merkittävä tuki Itä-Suomen yliopiston kansainvälisesti korkeatasoiselle sydän- ja verisuonisairauksen tutkimukselle. Nämä sairaudet ovat myös yliopiston uuden strategian yhtenä painopistealueena, kertoo terveystieteiden tiedekunnan dekaani, professori Jussi Pihlajamäki.

Pihlajamäen mukaan lahjoitusprofessuuri tuo myös esiin elinkeinoelämän ja yliopistojen yhteistyön kasvavaa roolia erityisesti Itä-Suomen kehittämisessä.

Elinvoimaista sydänkirurgiaa Itä-Suomessa

–  Nyt perustettu sydänkirurgisen tutkimuksen professuuri on erittäin tärkeä vahvistus sydän- ja rintaelinkirurgian elinvoimaisuudelle Itä-Suomen alueella, toteaa palvelulinjajohtaja, ylilääkäri Pekka Jaakkola KYSin Sydänkeskuksesta.

Idea lahjoitusprofessuurista virisi alun perin sydänkirurgian yksiköstä. Tavoitteena oli edistää sydän- ja rintaelinkirurgian tutkimusta ja koulutusta sekä KYSin asemaa sydänkirurgian keskuksena, joka tarjoaa korkealuokkaisia palveluja potilaille ja edistää samalla eturintamassa alan tutkimustyötä.

Jaakkola tähdentää, että merkittävät tieteelliset hankkeet vaativat paljon resursseja ideoinnista ja rahoituksen hankkimisesta aina tutkimusryhmän kokoamiseen ja tehokkaaseen koordinointiin. Potilastyötä tekevillä lääkäreillä tällaiseen ei ole nykyisin juuri mahdollisuuksia. –  Yliopistosairaalaan hakeutuvilla lääkäreillä on kuitenkin halu ja innostus osallistua tieteellisiin projekteihin ja tieteellinen kliininen tutkimus on erottamaton, luonteva ja tärkeä osa sairaalan toimintaa.

–  Professorin saaminen sydänkirurgian yksikköön helpottaa merkittävästi lääkärien tutkimusprojekteja ja mahdollistaa sellaiset hankkeet, joita aiemmin ei olisi voinut toteuttaa resurssien puutteen vuoksi.

Aktiivinen tutkimustoiminta noteerataan Jaakkolan mukaan maailmalla ja sen synnyttämät positiiviset mielikuvat lisäävät yksikön kiinnostavuutta sekä rekrytointien että potilaiden kannalta. – Jo nyt monet ja jatkossa entistä useammat potilaat miettivät hoitopaikan valinnanvapauden perusteella, mihin yliopistosairaalaan haluavat mennä esimerkiksi sydänkirurgiseen toimenpiteeseen.

–  Potilaille tärkeintä on korkeatasoinen ja ajanmukainen hoito, ja sen varmistamisessa yksikössä tehtävällä tutkimustyöllä on oma keskeinen roolinsa.

Lisätietoja:

Professori Marja Hedman, Itä-Suomen yliopisto / KYS, marja.hedman (a) kuh.fi, p. 044 717 931

Palvelulinjajohtaja, ylilääkäri Pekka Jaakkola, KYS, pekka.jaakkola (a) kuh.fi, p. 0447174657

Juhani Lehikoinen, Nunnanlahden Uuni Oy, p. 040 7517 688, juhani.lehikoinen (a) nunnauuni.fi

https://www.nunnauuni.com/

Kuvalinkit medialle

Professori Marja Hedman:

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36437?encoding=UTF-8

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36436?encoding=UTF-8

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36435?encoding=UTF-8

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36434?encoding=UTF-8

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36433?encoding=UTF-8

Nunnanlahden Uuni Oy:n toimitusjohtaja Johannes Uusitalo ja omistaja, hallituksen puheenjohtaja Juhani Lehikoinen:

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36429?encoding=UTF-8

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36428?encoding=UTF-8

Juhani Lehikoinen:                   

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36427?encoding=UTF-8

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/36426?encoding=UTF-8

Kuvat: Itä-Suomen yliopisto

Tilaa