Lapsen vuorokauden tulisi sisältää tarpeeksi liikuntaa ja unta sekä kohtuullisesti ruutuaikaa – moni ei kaikkia kolmea tavoitetta täytä

Report this content

Alakouluikäisten lasten vuorokauden tulisi suositusten mukaan sisältää vähintään tunti reipasta liikuntaa, alle kaksi tuntia passiivista ruutuaikaa ja 9–11 tuntia unta. Tuoreen Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimuksen mukaan näitä suosituksia noudattavilla lapsilla oli matalammat sydän- ja verisuonisairauksien ja aineenvaihduntasairauksien eli kardiometabolisten riskitekijöiden tasot kuin niillä lapsilla, jotka eivät näitä suosituksia täyttäneet.

Kahden vuoden mittaisessa Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen aineistoon perustuvassa seurantatutkimuksessa tarkasteltiin suositusten täyttymistä, täyttymisen muutoksia sekä yhteyksiä kardiometaboliseen riskiin alakouluikäisillä lapsilla. Tutkimuksen alkutilanteessalapset olivat 6–8-vuotiaita. Tuolloin 53 % tutkituista lapsista täytti kaikki kolme suositusta, mutta kahden vuoden seurannan jälkeen vain 30 % täytti suositukset. Alkutilanteessa suosituksiin yltäneet lapset saavuttivat suositukset paremmin myös seurannan lopussa.

Lapsilla, jotka täyttivät joko pelkän liikuntasuosituksen tai liikuntasuosituksen yhdessä ruutuaika- tai unisuosituksen kanssa, oli matalampi kardiometabolinen riski, matalammat insuliinitasot ja pienempi vyötärönympärys. Näillä lapsilla havaittiin vastaavat yhteydet matalampaan diastoliseen verenpaineeseen ja korkeampaan HDL-kolesteroliin.

Tutkimuksessa todettiin myös, että kaikki suosituksiin liittyvät terveysyhteydet hävisivät, kun kehon rasvaprosentti otettiin huomioon. Hyvät elintavat vähentävät kehon rasvakudosta, mikä voi selittää, miksi suositusten täyttäminen oli yhteydessä parempaan terveyteen. Toisaalta on myös mahdollista, että suurempi kehon rasvakudoksen määrä heikentää suositusten mukaista käyttäytymistä. Tulosten mukaan kehon rasvakudoksen rooli kardiometabolisessa terveydessä on joka tapauksessa merkittävä jo lapsuudessa.

– Kardiometabolisen terveyden kannalta terveellinen vuorokausi sisältää siis reipasta liikuntaa, kohtuullisesti passiivista ruutuaikaa sekä riittävästi unta. Tässä tutkimuksessa erityisesti liikunnan merkitys korostui, toteaa tutkijatohtori Marja Leppänen Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta ja Jyväskylän yliopistosta.

On hyvä muistaa, että suositukset ovat aina kompromisseja ja perustuvat senhetkiseen parhaaseen ymmärrykseen. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa ei havaittu eroa kardiometabolisessa terveydessä pelkästään ruutuaikasuositusten täyttäneiden ja suosituksia enemmän ruutuaikaa viettäneiden välillä. On kuitenkin mahdollista, että runsaampi määrä ruutuaikaa varsinkin yhdessä vähäisen liikunnan kanssa voi olla erityisen epäedullista kardiometaboliselle terveydelle lapsuudesta alkaen.

Alkuperäisjulkaisu:

Leppänen MH, Haapala EA, Väistö J, Ekelund U, Brage S, Kilpeläinen TO, Lakka TA. Longitudinal and cross-sectional associations of adherence to 24-hour movement guidelines with cardiometabolic risk. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 2021

Lisätietoja:

Marja Leppänen, p. 044 788 1067, marja.leppanen (a) folkhalsan.fi

Eero Haapala, FT, Itä-Suomen yliopiston lasten ja nuorten liikuntafysiologian dosentti
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
p. +358408054210, eero.a.haapala (a) jyu.fi

Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus (The PANIC study)

Tilaa