Lisää tukea varhaiskasvatukseen paikallisella yhteistyöllä – Alkuseminaari Kiteellä 16. syyskuuta

Report this content

Itä-Suomen yliopistossa elokuussa alkaneessa Laajenevat toimintaympäristöt ja tuki varhaiskasvatuksessa (LaTVa) -hankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen laajenevia toimintaympäristöjä ja teknologioiden käyttöä siten, että lasten tarvitsema tuki olisi systemaattista ja tutkittuun tietoon perustuvaa. Hankkeessa Itä-Suomen yliopiston erityispedagogiikan asiantuntijat työskentelevät yhteistyössä Kiteen varhaiskasvatuksen, Siun soten ammattilaisten ja teknologioita tarjoavien yritysten kanssa palvelujen kehittämiseksi.

Hanke järjestää Kiteellä teematyöpajoja, kolme Pohjois-Karjalan alueella pidettävää alueellista työpajaa sekä alku- ja loppuseminaarin. Tarkoituksena on jakaa tietoa hankkeen tuloksista alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Uusi varhaiskasvatuslaki velvoittaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia huomioimaan jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet entistä paremmin lapsen toimintaympäristöjä rakennettaessa. Lasten tarvitsemat palvelut ovat kuitenkin usein pirstaloituneet siten, että eri toimijat, kuten varhaiskasvatuksen ammattilaiset päivähoidossa ja sosiaalialalla sekä terapiapalveluja tuottavat tahot, eivät toimi riittävän integroituneesti lasten ja perheiden tuen maksimoimiseksi. Lisäksi varhaiskasvatuksen menetelmät ovat paikoin puutteellisia vastaamaan aluekohtaisiin nopeastikin muuttuviin tarpeisiin.

LaTVa-hankkeessa tuotetaankin toimivia ratkaisuja näihin haasteisiin kehittämällä varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja palveluja yhteistyössä monipuolisesti hyödyntäen teknologiaa lapsen kasvun ja oppimisen tueksi. Myös yritysten ja eri ammattilaisten välisessä yhteistyössä syntyvät uudet ja innovatiiviset ratkaisut lapsen kasvun tueksi mahdollistuvat, sillä hanke tarjoaa yrityksille varhaiskasvatukseen soveltuvien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen ja pilotoinnin autenttisissa ympäristöissä.

Yliopiston osallistuminen hankkeessa tehtävään yhteistyöhön edesauttaa tutkimus- ja arviointitietoon pohjautuvien palvelujen kehittämisen ja tuotekehittelyn.

Hankkeen tuloksena syntyy kokonaisvaltaista tietoa lasten tuen tarpeista varhaiskasvatuksessa sekä olemassa olevista sekä puutteellisista ja puuttuvista mutta tarpeellisiksi arvioiduista varhaiskasvatuksen ja sote-alan palveluista erityisesti Pohjois-Karjalassa.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita hankkeen alkuseminaariin Kiteellä 16.9. klo 15.15–17.00.

Seminaarin ohjelma:

Alkupuheenvuoro
Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen: Varhaiskasvatuksen tukitoimet hallitusohjelmassa

Hankkeen toimijat esittäytyvät
Professori Eija Kärnä, Itä-Suomen yliopisto: Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen kehittäminen ja tutkimus

Sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, Kiteen kaupunki: Varhaiskasvatuksen toimintaympäristön kehittäminen osana Kiteen kaupungin lasten ja nuorten toimintamallia

Palvelupäällikkö Helena Majoinen, Siun sote: Tukipalvelujen kehittäminen ja monialainen asiantuntijuus

Neuropsykiatrinen valmentaja Anne Repo, Nyt Ratkes: Varhaiskasvatuksen oppimisteknologioiden kehittäminen

Yhteistoiminnallinen työskentely ja kahvitarjoilu

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on myöntänyt 541 115 euron Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)-rahoituksen LaTVa-hankkeelle. Hanke toteutetaan 1.8.2019 - 31.12.2021 välisenä aikana.
 

Lisätietoja:

Hankkeen vastuullinen johtaja, professori Eija Kärnä, eija.karna(at)uef.fi, p. 050 566 2404
Hankkeen projektitutkija Lotta Sundelin, lotta.sundelin(at)uef.fi, p. 050 449 2959

www.latvahanke.fi

Tilaa