Lisää turvallisuuskoulutusta opettajaopiskelijoille

Report this content

Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitos allekirjoittivat tänään yhteistyösopimuksen, joka koskee yhteistyötä pelastuslaitoksen ja etenkin soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston välillä. Sopimuksen mukaan tuleville opettajille suunnataan vuosittain kaksi pakollista turvallisuusluentoa pelastuslaitoksen puolesta, ja pelastuslaitos saa vastaavasti yliopistolta pedagogista koulutusta vastaavan määrän. Myös oppilaitosturvallisuuden sisältöjä on tarkoitus kehittää opettajaksi opiskelevien kanssa ja edistää samalla näin koulujen turvallisuuskulttuuria.

– Olemme alustavasti suunnitelleet turvallisuuskoulutusta myös Riverian turvallisuusalan opiskelijoiden kanssa. Näin riverialaiset saavat hyvää harjoitusta, ja samalla opettajaopiskelijamme turvallisuustaitoja. Mukaan saadaan myöhemmin ehkä myös opiskelijoita sosiaali- ja terveyspuolelta sekä Riveriasta että Karelia-ammattikorkeakoulusta, kertoo yliopistonlehtori Kari Sormunen.

Itä-Suomen yliopisto on mukana myös neljän opettajankoulutusta antavan yliopiston Opeturva II -yhteishankkeessa, jossa kehitetään opettajankouluttajien ja opettajaopiskelijoiden turvallisuusosaamista. Itä-Suomen yliopiston ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen yhteistyössä ollaan edelläkävijöitä muihin hankekumppaneihin nähden.

– Siinä olemme tehneet yhteistyötä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ja Itä-Suomen poliisilaitoksen sekä erityisnuorisotyön kanssa.

Opettajaopiskelijoille on järjestetty muun muassa luentoja ja turvallisuuskävelyitä.

– Opettajien peruskoulutuksessa tarjottava entistä määrätietoisempi turvallisuuskoulutus vastaa osaltaan sisäasiainministeriön vuonna 2017 antamaan sisäisen turvallisuuden strategiaan, jossa kehotetaan vahvistamaan varhaiskasvatuksen, opetustoimen oppilaitosten henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuk­sessa turvallisuusosaamista, kertoo yliopistonlehtori Kari Sormunen.

– Lisäksi valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen saakka korostavat turvallisuutta osana oppilaitoskulttuuria.

Käytännössä Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ja maakunnan oppilaitosten välinen yhteistyö näkyy esimerkiksi ke 8.5. klo 12 Itä-Suomen yliopistolla pidettävässä turvallisuuskulttuurin kehittämispäivässä. Tuolloin pelastuslaitos yhdessä Riverian turvallisuusalan- sekä Karelia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja-opiskelijoiden kanssa järjestää turvallisuuskulttuurin kehittämispäivän soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston henkilöstölle. Iltapäivän työpajateemoja ovat alkusammutus, hätäensiapu ja uhkaavan henkilön kohtaaminen.

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Kari Sormunen, kari.sormunen(at)uef.fi, p. 050 442 3744
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, palomestari Jani Nevalainen, puh. 013 330 9137

Tilaa