Maailman ensimmäinen walesinenglantia käsittelevä monografia julkaistiin yhteistyössä Itä-Suomen ja Swansean yliopistojen kanssa

Report this content

Wales on yksi Iso-Britannian kelttiläisistä vähemmistökielialueista. Sen alkuperäiskieltä kymriä puhuu edelleen noin 20 prosenttia Walesin väestöstä eli reilut puoli miljoonaa ihmistä. Walesissa on puhuttu myös englantia jo varhaiskeskiajalta asti, mutta enemmistökieli siitä on tullut melko äskettäin, vasta 1900-luvun alussa. Kielenvaihdon myötä maan englannin kieli on omaksunut fonologiaa, rakenteita ja sanastoa kymrin kielestä ja paikallistunut omaksi varieteetikseen, walesinenglanniksi.

Yliopistonlehtori Heli Paulaston sekä Swansean yliopiston tutkijoiden Rob Penhallurickin ja Benjamin A. Jonesin tuore kirja kartoittaa walesinenglannin historiaa sekä nykypäivän kielellisiä piirteitä ja vaihtelua. Monografiana se on ensimmäinen laatuaan: kirja tuo kattavasti yhteen aihetta käsittelevää aiempaa tutkimusta sekä tarjoaa uutta tietoa erityisesti walesinenglannin rakenteiden ja sanaston alueellisesta ja sosiolingvistisestä kirjosta. Kymrin kontaktivaikutuksen ja Englannin paikallismurteiden lisäksi walesinenglantia muokkaavat tänä päivänä monikulttuurisen Lontoon ja brittienglannin yleispiirteiden laajalle leviävä vaikutus.

Walesin kaksikielisyys on kirjassa vahvasti läsnä. Tutkimus pohjautuu kirjoittajien keräämiin sosiolingvistisiin haastattelu- ja kyselyaineistoihin sekä laajoihin murrekartoituksiin, joissa kielenoppaina on niin kymriä kuin englantia ensimmäisenä kielenään puhuvia walesilaisia. Aineisto osoittaa, että vaikka englanti on selkeästi maan enemmistökieli, kymrin ja englannin kielet kietoutuvat yhteen monella tasolla: kieltenvälisessä vaikutuksessa, kieliasenteissa ja kansandialektologisissa havainnoissa, sekä kansallisen ja kielellisen identiteetin muotoutumisessa. Kirjalla on näin ollen paitsi alueellista myös laajempaa tieteellistä merkitystä niin maailmanenglantien, sosiolingvistiikan, kaksikielisyystutkimuksen kuin kontaktilingvistiikan tutkijoille.

Itä-Suomen yliopistolla keskeinen asema

Kirja Welsh English vahvistaa Itä-Suomen yliopiston maailmanlaajuisesti keskeistä asemaa kelttiläisten englantien ja kielikontaktien tutkimuksessa. Emeritusprofessori Markku Filppula on kansainvälisesti arvostettu irlanninenglannin ja englannin historiallisen kelttiläisen kontaktivaikutuksen asiantuntija, ja Heli Paulasto on vienyt perintöä eteenpäin väitöstutkimuksensa sekä muiden julkaisujen muodossa. Englannin oppiaineesta on vuosien mittaan julkaistu muitakin Skotlantiin ja Irlantiin painottuvia väitöskirjoja.

Heli Paulasto, Rob Penhallurick & Benjamin A. Jones (2021) Welsh English. Dialects of English 12. Boston & Berlin: De Gruyter Mouton. DOI: https://doi.org/10.1515/9781614512721

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori Heli Paulasto, heli.paulasto(at)uef.fi

Tilaa