Metsäsuunnittelu nyt ja tulevaisuudessa – webinaarisarja tarjoaa näkökulmia ja uutta otetta metsien käytöstä kiinnostuneille

Report this content

Ilmastonmuutos, luontokato, digitalisaatio ja kaupungistuminen luovat uusiutumismahdollisuuksia metsätaloudelle.  Nykyisessä toimintaympäristössä yritysmäinen metsänomistus on lisääntynyt ja toisaalta osa metsänomistajista on varsin etääntyneitä metsistään. Ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteiden toteuttaminen edellyttää enemmän yhteistyötä yli tilarajojen. Lisäksi metsänomistajien, sekä metsän tuotteita jatkojalostavien ja palveluita tuottavien yrittäjien toivotaan verkostoituvan luomaan uudenlaista arvoa alueille.

Kaikki yllä mainitut kehityssuunnat edellyttävät metsätietoon ja metsäsuunnitteluun tukeutuvia päätöksiä. Metsätiedon keruussa hyödynnetään entistä enemmän kaukokartoitusta, mutta myös useat metsäkoneet ja niissä olevat sensorit keräävät tietoa metsistä ja metsäoperaatioista. Kerätyistä tiedoista jalostetaan laskentajärjestelmissä erilaisia tietotuotteita tukemaan päätöksentekoa metsikkökuvion, tilan, alueen, maakunnan ja valtakunnan tasoilla. Metsätietoa on saatavilla avoimesti ja sitä hyödynnetään laajalti erilaisissa sovelluksissa metsäsuunnittelun apuna.

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston koordinoima UNITE-lippulaiva ja Join-Bioerko-hanke järjestävät ”Metsäsuunnittelu nyt ja tulevaisuudessa” -webinaarisarjan. Tarkoituksena on esittää kattava, ymmärrettävä ja tutkimukseen perustuva kokonaiskuva siitä, miten metsätiedolla voidaan tukea päätöksentekoa. Webinaarit auttavat ymmärtämään metsäsuunnittelun toimintaympäristöä, nykyaikaisia metsäsuunnittelun menetelmiä ja niihin pohjautuvia palveluita.

Webinaarit on koottu kolmen laajan teeman alle. Tutkijoiden esitysten ja opiskelijoiden puheenvuorojen lisäksi jokaisessa webinaarissa keskustellaan teema-alueesta.

Webinaarien kohderyhmä:

  • metsäsuunnittelun ja metsätiedon ammattilaiset
  • metsäsuunnittelun tutkijat ja opiskelijat
  • metsänomistajat ja kaikki metsien käytön suunnittelusta kiinnostuneet

Webinaarisarjan avauksessa 16.11.2022 kello 14.30 mukana Itä-Suomen yliopiston uusi metsäsuunnittelun professori Jari Vauhkonen. Hänen esityksensä otsikko on ”Metsäsuunnittelu metsien käytön ohjaajana ja käyttömuotojen yhteensovittajana”.

Webinaarisarjan tarkemman ohjelman ja ilmoittautumislinkin löydät täältä. Webinaarisarja on löydettävissä myös Itä-Suomen yliopiston tapahtumista:

16.11.2022 Metsäsuunnittelun toimintaympäristö

23.11.2022 Metsäsuunnittelun kehitys yli vuosikymmenien

30.11.2022 Metsätieto – uudet teknologiat ja sovellukset

Lisätietoja: Tutkijatohtori Piritta Torssonen, piritta.torssonen@uef.fi

Tilaa