Monialainen suursimulaatio huolta herättävän nuoren kohtaamisesta 27.10.2022

Report this content

Itä-Suomen yliopistossa järjestetään 27. lokakuuta monialainen suursimulaatio, jonka teemana on huolta herättävän nuoren kohtaaminen kouluympäristössä. Esimerkkitapauksena on huoli nuoren viiltelystä. Kaikille avoimen koulutuksen kohderyhmänä ovat sosiaali-, terveys- ja sivistys­alan ammattilaiset, kouluttajat ja opiskelijat monialaisine yhteistyökumppaneineen.

Nyt järjestettävä suursimulaatio on kuudes ja se palvelee edellisten toteutusten tapaan samanaikaisesti jopa satojen osallistujien yhteistä oppimista. Tavoitteena on kehittää eri alojen työntekijöiden ja opiskelijoiden osaamista nuoren henkilön kohtaamisessa silloin, kun herää huoli nuoren hyvinvoinnista ja avun tarpeesta. Lisäksi tavoit­teena on hahmottaa nuoren itsemääräämis­oikeutta ja selkiyttää monialaisen työryhmän yhteistyötä ja tiedonsiirtoa. Suursimulaatiossa analysoidaan monitoimijaisen työryhmän työskentelyä oppilashuoltotyön, konsultaation ja työnohjauksen konteksteissa muun muassa vuorovaikutuksen näkökulmasta. Simulaatioita käytetään monialaisen yhteistyön oppimisen tehostamiseen, koska niiden on todettu lisäävän ammattiryhmien keskinäistä ymmärrystä ja arvostusta.

– Epätietoisuus toisten työstä ja kiire ovat usein esteenä moniammatilliselle työskentelylle ja siksi perusta hyville työtavoille on tärkeää rakentaa jo peruskoulutusvaiheessa. Koulutus sopii hyvin myös työelämässä oleville täydennyskoulutuksena. Nuoren huono olo vaarantaa terveyden lisäksi muun muassa koulunkäynnin ja vaikuttaa myös perheeseen ja toisiin läheisiin, kertovat vanhempi yliopistonlehtori Kati Kasanen psykologian oppiaineesta ja professori Terhi Saaranen hoitotieteen laitokselta Itä-Suomen yliopistosta sekä hoitotyön yliopettaja Marja Silén-Lipponen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Suusimulaatio järjestetään Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella, mutta sitä voi seurata myös etäyhteyspaikoista Iisalmesta ja Joensuusta. Tulevassa suursimulaatiossa huolen heräämistä tarkastellaan koulutilanteessa, monialaisessa konsultaatiossa, koulupsykologin vastaanotolla ja vanhempien keskustelussa. Simulaatio jatkuu monialaisen työryhmän työnohjaustilanteeseen ja päättyy oppimiskeskusteluun. Tapahtumaan osallistuvat ammattirooleissaan terveydenhoitaja, koulukuraattori, psykologi, opettaja ja työnohjaaja. Simulaation jälkeen käydyssä oppimiskeskustelussa eri ammattiroolien edustajat arvioivat työskentelyään osana monialaista työryhmää. Myös yleisö pääsee osallistumaan keskusteluun ja kommentoimaan Presemo-aktivointityökalun avulla.

Nuoren kohtaaminen – monialainen yhteistyö ja tiedonsiirto huolen herätessä. Esimerkkitapauksena huoli nuoren viiltelystä. Tilaisuus on kaikille avoin ja siihen voi ilmoittautua 19.10. mennessä osoitteessa

https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-suursimulaatioon-27.10.2022-L5YTsASmCo8NwtEj/0

Lisätietoja:

  kati.kasanen(a)uef.fi

terhi.saaranen(a)uef.fi

marja.silen-lipponen(a)savonia.fi

sari.johansson(a)karelia.fi  

Tilaa