Monialainen suursimulaatio nuoren pitkittyneestä kivusta Kuopiossa 28.10.2021

Report this content

Itä-Suomen yliopistossa järjestetään etäyhteydellä 28. lokakuuta monialainen suursimulaatio, jonka teemana on nuoren pitkittynyt kipu. Kaikille avoimen tilaisuuden kohderyhmää ovat sote-alan ammattilaiset, kouluttajat ja opiskelijat monialaisine yhteistyökumppaneineen.

Nyt järjestettävä suursimulaatio on viides ja se palvelee edellisten toteutusten tapaan samanaikaisesti jopa satojen osallistujien yhteistä oppimista. Tavoitteena on kehittää eri alojen työntekijöiden ja opiskelijoiden osaamista nuoren henkilön pitkittyneen kivun tunnistamisessa ja hoidossa asiakaslähtöisesti, nuoren ja perheen tukemisessa sekä monialaisessa yhteistyössä. Simulaatioita käytetään monialaisen yhteistyön oppimisen tehostamiseen, koska niiden on todettu lisäävän ammattiryhmien keskinäistä ymmärrystä ja arvostusta.

– Epätietoisuus toisten työstä ja kiire ovat usein esteenä moniammatilliselle työskentelylle ja siksi perusta hyville työtavoille on tärkeää rakentaa jo peruskoulutusvaiheessa. Koulutus sopii hyvin myös työelämässä oleville täydennyskoulutuksena. Nuoren huono olo vaarantaa terveyden lisäksi muun muassa koulunkäynnin ja vaikuttaa myös perheeseen ja muihin läheisiin, kertovat kliininen opettaja Eija Piippo-Savolainen kliinisen lääketieteen yksiköstä ja professori Terhi Saaranen hoitotieteen laitokselta Itä-Suomen yliopistosta sekä hoitotyön yliopettaja Marja Silén-Lipponen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Suursimulaatio järjestetään nyt toisena vuonna peräkkäin etäyhteyksin eli osallistua voi oman koneen ääreltä. Tulevassa suursimulaatiossa kuvataan ensin nuoren elämän haasteita käsittelevissä lyhytvideoissa, millaista sosiaali- ja terveysalan sekä opetuksen ammattilaisten osaamista tarvitaan nuoren tarpeiden arviointiin ja kokonaistilanteen selvittämiseen. Tapahtuman toiseen osaan osallistuvat ammattirooleissaan lastenlääkäri, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, opettaja ja sosiaalityöntekijä. Simulaation jälkeen käydään oppimiskeskustelu, jossa eri ammattiroolien edustajat arvioivat työskentelyään osana monialaista työryhmää ja kuullaan nuoren ja hänen äitinsä kokemuksia. Myös yleisö pääsee osallistumaan keskusteluun ja kommentoimaan Presemo-aktivointityökalun avulla.

Tilaisuus on kaikille avoin ja siihen voi ilmoittautua 21.10. mennessä osoitteessa

https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-suursimulaatioon-28.10.2021-Qru_0NaJhjEN8b_s.

Lisätietoja:

eija.piippo-savolainen(a)kuh.fi

terhi.saaranen(a)uef.fi

marja.silen-lipponen(a)savonia.fi

Tilaa