Monille NPH-tautia sairastaville kehittyy myös Alzheimerin tauti

Jopa viidennes NPH-tautiin hoitoa saaneista potilaista sairastuu Alzheimerin tautiin, osoittaa hiljattain julkaistu KYSin ja Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Alzheimerin taudin kehittymistä voitiin ennustaa potilaan omiin mittaustuloksiin perustuvalla mallilla. Tulokset julkaistiin Journal of Alzheimer’s Disease -lehdessä.

NPH-taudissa eli normaalipaineisessa hydrokefaliassa aivo-selkäydinnesteen kierto häiriintyy tuntemattomasta syystä, minkä seurauksena aivopaine kohoaa lievästi ja aivokammiot laajenevat. Oireyhtymän oireita ovat laahaava kävelyvaikeus, lähimuistin heikentyminen, ja virtsankarkailu. Tautia sairastavilla potilailla on havaittu esiintyvän normaaliväestöön nähden useammin Alzheimerin tautiin liittyviä aivomuutoksia.

Tutkimuksessa seurattiin normaalipaineista hydrokefaliaa sairastavia KYS:n Neurokeskuksen neurokirurgian yksikön potilaita heidän saatuaan hoitoa taudin oireisiin. Hoitona on sunttileikkaus, jossa liiallinen aivo-selkäydinneste johdetaan aivokammioista vatsaonteloon aivo-selkäydinnesteohitteella. Tutkimukseen valikoituivat NPH-potilaat, joilta oltiin leikkauksen yhteydessä otettu aivokudosnäyte Alzheimerin tautiin viittaavien aivomuutosten havaitsemiseksi.

Seurannassa havaittiin, että jopa viidennes potilaista saa myöhemmin diagnosoitavan Alzheimerin taudin. NPH-potilailla esiintyi seurannan lopussa normaaliväestöön verrattuna enemmän Alzheimerin tautia. Alzheimerin taudin kehittyminen pystyttiin ennustamaan kohtuullisella tarkkuudella käyttäen potilaan omiin mittaustuloksiin perustuvaa DSI-monimuuttujamallia. Mallissa käytettiin ennen leikkausta arvioitua oirekuvaprofiilia, aivokudosnäytettä ja aivokuvantamislöydöstä.

Lisätietoja:

LL, tohtorikoulutettava Antti Luikku, p. 0442909918, antti.luikku (a) uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Luikku et al. Predicting Development of Alzheimer’s Disease in Patients with Shunted Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus. Journal of Alzheimer’s Disease 71 (2019) 1233–1243. DOI 10.3233/JAD-190334

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisin tiedeyliopisto. Korkeatasoinen ja tieteidenvälinen tutkimuksemme ja koulutuksemme vastaavat maailmanlaajuisiin haasteisiin ja rakentavat kestävää tulevaisuutta. Tutkimuksemme on useilla aloilla maailman kärkeä. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa ja koulutamme tulevaisuuden osaajia muuttuvan työelämän tarpeisiin. Yliopistoomme kuuluu neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Kampuksemme sijaitsevat Joensuussa ja Kuopiossa Yliopistossa on noin 15 500 opiskelijaa ja se työllistää noin 2 700 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

  • Itä-Suomen yliopisto / Viestintä
    http://www.uef.fi
  • Joensuun kampus
    Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
  • Kuopion kampus
    Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa