Oppimisen maisemat muuntuvat – entäpä sitten? Kasvatustieteen päivät Joensuussa 21.–22. marraskuuta

Report this content

Suomalaisen kasvatustieteen suurin vuotuinen tapahtuma järjestetään Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella 21.–22. marraskuuta. Tapahtuman järjestää soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto yhdessä Suomen Kasvatustieteellisen seuran kanssa. Kasvatustieteen päivien teemana on oppimisen muuntuvat maisemat.

Oppimisen maisemat on laaja kokonaisuus, jota voidaan tarkastella fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kulttuurisen oppimisympäristön sekä vaikkapa turvallisuuden näkökulmista. Opiskelu, opetus ja siten myös oppiminen tapahtuvat yhteisöllisesti ja haastavat vuorovaikutustaitoja monipuolisesti. Erilaiset oppimisympäristöt kietoutuvat monimutkaisesti toisiinsa ja opiskelua voi tapahtua erilaisissa maisemissa. Vanhat ja uudet oppimisen välineet etsivät paikkaansa toistensa edellä, jäljessä ja rinnalla. Kasvattajat ja ohjaajat opettelevat ja oppivat navigoimaan oppimisen muuntuvassa maisemassa.

Pääpuhujiksi konferenssiin saapuvat vanhempi lehtori Lucila Carvalho Masseyn yliopistosta, Uudesta-Seelannista, ja professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta. Carvalho on kiinnostunut erityisesti design-pedagogiikasta sekä digitaalisista teknologioista ja oppimisesta. Huotilainen taas tunnetaan erityisesti aivojen ja oppimisen asiantuntijana.

Kasvatustieteen päiville on ilmoittautunut yli 530 tutkijaa, kehittäjää ja opettajaa. Pääosa ilmoittautuneista on suomalaisia, mutta vieraita tulee myös Australiasta, Kiinasta, Irlannista, Yhdysvalloista ja Serbiasta.

Kasvatustieteen päivät alkavat esiseminaareilla keskiviikkona. Neljässä esiseminaarissa aiheina ovat muun muassa arviointi ja korkeakoulujen henkilöstön digipedagoginen osaaminen. Torstaina ja perjantaina kasvatustieteen päivillä ohjelmaa järjestetään muun muassa 31 teemaryhmässä, joissa käsitellään ajankohtaisinta kasvatusalan tutkimusta. Erilliseen ohjelmaan kuuluvat muun muassa Opettajankoulutusfoorumin seminaari ja Tutkimus tiedeartikkeliksi -työpaja. Kasvatustieteen päivillä järjestetään kuusi symposiumia esimerkiksi kokemuksen tutkimuksesta ja koulutusjohtamisesta.  

Suomen kasvatustieteellinen seura jakaa päivillä myös Vuoden tiedeartikkeli -palkinnon sekä palkinnot parhaalle väitöskirjalle ja pro gradu -tutkielmalle. Kasvatustieteen päivät järjestetään vuorovuosin yliopistoissa, joissa on kasvatustieteenalan tutkimusta ja opetusta. Helsingin yliopisto on järjestämisvastuussa vuonna 2020.
 

Lisätietoja ohjelmasta: www.uef.fi/web/kt-paivat2019

Lisätietoja konferenssista:
Akateemisen järjestelytoimikunnan pj. Sari Havu-Nuutinen, sari.havu-nuutinen(at)uef.fi, p. 050 442 2356 tai konferenssisihteeri Satu Piispa-Hakala, satu.piispa-hakala(at)uef.fi, p. 045 114 9996

Seuraa päiviä Facebookissa https://www.facebook.com/ferauef2019 ja Twitterissä https://twitter.com/2019Uef

Tilaa