Pelillisyys voi tukea lääketieteen opiskelua

Pelillisyyden tuominen lääketieteen ja hammaslääketieteen opetukseen voi lisätä opiskelumotivaatiota ja edistää oppimista, osoitti Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus. Histologian eli kudosopin opintojakson aiheista toteutetut tietovisat, joihin opiskelijat osallistuivat älylaitteillaan, edistivät opiskelijoiden mielestä myös vuorovaikutusta ja positiivista ilmapiiriä opetustilanteissa. Tulokset julkaistiin BMC Medical Education -lehdessä.

Digitaalisen teknologian kehitys on tuonut uusia mahdollisuuksia lääketieteen opiskeluun. Teknologian avulla voidaan lisätä myös vuorovaikutusta opetuksessa. 

Histologian opetuksessa perehdytään ihmiskehoon solu- ja kudostasolla. Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä histologian opetuksessa on käytetty vuodesta 2016 alkaen opiskelijakeskeistä, virtuaalimikroskopiaan perustuvaa oppimisympäristöä, jossa opiskelijat voivat tarkastella digitalisoituja kudosnäytteitä verkossa. Opetustilojen kookkaat kosketusnäytöt mahdollistavat myös ryhmätyöt virtuaalinäytteiden parissa.

Hiljattain histologian opintojaksoon on lisäksi tuotu pelillisyyttä Kahoot-työkalun avulla. Sen avulla opettaja voi tehdä opintojakson aihepiiristä tietovisoja, joihin opiskelijat vastaavat älylaitteillaan. Kysymyksiin vastataan anonyymisti ja niistä saa välittömän palautteen. Pelillisillä kyselyillä halutaan lisätä vuorovaikutusta, opitun mieleenpainamista ja kiinnostusta aihepiiriin. Työkalua ei ole aikaisemmin juuri käytetty lääketieteen opetuksessa.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin, vaikuttiko digitaalisiin tietovisoihin osallistuminen histologian opintojakson aikana oppimistuloksiin. Tuloksia verrattiin saman opintojakson tuloksiin edelliseltä vuodelta, jolloin toteutus oli muuten sama, mutta pelityökalua ei vielä käytetty. Lisäksi opiskelijoille tehtiin kysely, jolla kartoitettiin heidän näkemyksiään opetuksen pelillistämisestä.

Valtaosa opiskelijoista koki, että Kahoot-visat lisäsivät oppimismotivaatiota ja paransivat vaikeiden asioiden ymmärtämistä. Tärkeänä pidettiin myös mahdollisuutta keskustella tuloksista opettajien kanssa. Opiskelijoiden mukaan anonyymit tietovisat mahdollistivat osaamisen testaamisen rennossa ilmapiirissä. Ne edistivät toimimista ryhmässä, ja opiskelijat myös menestyivät visoissa paremmin ryhminä kuin yksin. Opetuksen pelillistämisen jälkeen entistä suurempi osa opiskelijoita sai opintojakson loppukokeesta hyvän arvosanan, vaikka arvosanojen keskiarvoissa ei ollut merkittävää muutosta.

Histologian opintojaksolle osallistui kumpanakin vuonna runsaat 200 lääketieteen ja hammaslääketieteen ensimmäisen vuoden opiskelijaa. Kyselyyn vastasi 160 opiskelijaa.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Szabolcs Felszeghy, Itä-Suomen yliopisto, biolääketieteen yksikkö, szabolcs.felszeghy (a) uef.fi, p. 0505758853

Tutkimusartikkeli:

Szabolcs Felszeghy, Sanna Pasonen-Seppänen, Ali Koskela, Petteri Nieminen, Kai Härkönen, Kaisa M. A. Paldanius, Sami Gabbouj, Kirsi Ketola, Mikko Hiltunen, Mikael Lundin, Tommi Haapaniemi, Erkko Sointu, Eric B. Bauman, Gregory E. Gilbert, David Morton & Anitta Mahonen. Using online game-based platforms to improve student performance and engagement in histology teaching. BMC Medical Education (2019) 19:273. https://doi.org/10.1186/s12909-019-1701-0

Tuloksista on julkaistu myös blogipostaus Itä-Suomen yliopiston Puheenvuoroja-blogissa: ”Play more, be more” – can it be a new slogan for students and educators at UEF?

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto / Viestintä
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa