Professori Hannu Mustakallio kirjoitti Oulun seurakuntahistorian vuosilta 1870–1945 Joensuusta käsin

Report this content

Kirkkohistorian emeritusprofessori Hannu Mustakallio on saanut valmiiksi Oulun seurakuntahistorian, joka ulottuu vuodesta 1870 sotien jälkeiseen aikaan, vuoteen 1945 saakka. Tutkimus on jaettu kahteen osaan rajavuotena 1905.

Mustakallio tekee selkoa Oulun kirkollisesta elämästä sellaisena kuin se ilmeni virallisen seurakuntaorganisaation piirissä ja vapaamuotoisena uskonnollisena aktiivisuutena.

Oulusta tuli 1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen mennessä kirkollisen ja uskonnollisen elämän keskus koko Pohjois-Suomessa. Tämän asemansa Oulu myös säilytti uudella vuosisadalla, joka toi kaupunkiin heti oman piispanistuimen. Piispanistuimen siirtämisestä Kuopiosta Ouluun tuli viime kesänä kuluneeksi 120 vuotta.

Tekijä tarkastelee Oulun omaleimaisia kirkkoherroja sekä muita pappeja, mutta myös seurakunnan aktiivisia maallikkoja, joiden panos näkyi 1800-luvun lopulta lähtien. Hän kuvaa yhtenäisen kirkollisuuden murtumista ja uusien seurakunnallisten työmuotojen nousua. Papiston ja maallikkojen keskinäinen vuorovaikutus näyttäytyi välillä vastakkainasetteluna.

Oulun kirkkohistoria on pitkäaikaisen tutkimustyön tulos, jossa näkyy tekijän monipuolinen perehtyminen suurten murrosten aikakauteen. Hannu Mustakallio on käsitellyt Oulua ainakin osittain jo kolmessa aiemmassa teoksessaan: tuomiorovasti Waldemar Wallinin pienoiselämäkerrassa (1998), Oulun diakonissakodin alkuvuosikymmenten historiassa (2001) ja Kuopion–Oulun hiippakunnan historiassa Pohjoinen hiippakunta (2009).

Kirjoittaja on Pohjois-Suomesta lähtöisin oleva kirkkohistorian emeritusprofessori, joka on erikoistunut Joensuun-aikanaan alueelliseen kirkkohistoriaan. Hän jäi eläkkeelle maaliskuussa 2019.

Pääosan tutkimustyöstä Mustakallio on tehnyt Itä-Suomen yliopiston professorina Joensuussa. Yhtenä lukukautena hän piti Oulun seurakuntahistoriaan liittyneen luentosarjan ja tarjosi uusinta tutkimustietoa siitä kiinnostuneille opiskelijoille.

Mustakallio pitää etuoikeutenaan sitä, että hän on voinut perehtyä Oulun monivaiheiseen seurakuntahistoriaan matkan päästä. Hän uskoo tuntevansa sen historian paremmin kuin minkään muun paikkakunnan vastaavan. Voidakseen arvioida Oulun valtakunnallista ja kokonaiskirkollista merkitystä hän on tehnyt vertailuja muun muassa Kuopioon, Tampereelle, Helsinkiin ja Etelä-Pohjanmaalle.

– Oululainen en ole koskaan ollut, mutta seurakuntahistoriaa kirjoittaessani olen kiinnittynyt Ouluun entistä lujemmin sitein, Mustakallio kirjoittaa saatesanoissaan.
 

Hannu Mustakallio Seurakunta Pohjois-Suomen keskuksessa 1. Oulun kirkkohistoria II: 1 (1870–1905). Tallinna 2020. 293 s. ISBN 978-952-7375-49-5.

Hannu Mustakallio Seurakunta Pohjois-Suomen keskuksessa 2. Oulun kirkkohistoria II: 2 (1905–1945). Tallinna 2020. 431 s. ISBN 978-952-7375-50-1.

Julkaisija: Oulun evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä

Tilaukset kustantajalta: www.vaylakirjat.fi

Hannu Mustakallion yhteystiedot: hannu.mustakallio(at)uef.fi, p. 040 531 3214

Tilaa