Satayksi tohtoria promovoitiin – juhlallisuudet jatkuvat Joensuussa

Itä-Suomen yliopiston tohtoripromootion pääjuhlaa, promootioaktia, vietettiin tänään juhlavissa merkeissä. Aktissa vihittiin yhteensä 101 tohtoria, joista 12 on tiedekuntien valitsemia kunniatohtoreita. Promootiossa tohtorin tutkinnon suorittaneet saavat juhlallisessa seremoniassa oikeuden käyttää akateemisen arvon merkkejä. Itä-Suomen yliopistossa tohtorinarvon merkit ovat tohtorinhattu ja siinä oleva embleemi sekä diplomi.

Tohtorivihkimisen suoritti juhlassa kolme promoottoria. Promoottorit ovat ansioituneita professoreja, jotka on nimetty kolmessa Joensuun kampuksella toimivassa tiedekunnassa. Filosofisen tiedekunnan promoottorina toimi professori Marjatta Palander, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan promoottorina taas professori Markku Hauta-Kasari. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan promoottorina toimi professori Matti Tolvanen. Kunniatohtorit juhlassa vihki professori Palander.

Perinteen mukaisesti tohtorien toimikunta valitsi aiemmin vihittävien joukosta priimus- ja ultimustohtorin, jotka ovat erinomaisesti väitelleitä nuoria tohtoreita ja promootiossa erityisasemassa. Priimustohtoriksi valittiin teologian tohtori Niilo Lahti. Hänet vihittiin promootiossa ensimmäisellä kunniasijalla. Hän vastasi juhlassa myös oppiaineensa professorin esittämään kysymykseen osoittaen siten vihittävien tohtorien edustajana näiden oppineisuuden. Ultimustohtoriksi valittiin oikeustieteiden tohtori Niko Soininen. Hänet vihittiin promootiossa viimeisellä kunniasijalla. Hän myös piti juhlassa puheen kunniavieraille.

Juhlat jatkuvat lauantaihin saakka

Promootioaktin jälkeen tohtorit ja muu juhlaväki siirtyivät juhlakulkueessa promootiojumalanpalvelukseen. Juhlat jatkuvat illalla promootiopäivällisten ja -tanssiaisten merkeissä hotelli Kimmelissä. Päivällisten aikana kuullaan useita puheita, ja ruokailun jälkeen ohjelmassa on "promoottorin uloskanto". Tanssiaisten jälkeen puolilta öin pidetään vielä puhe nousevalle auringolle, minkä jälkeen yö jatkuu vapaan seurustelun ja tanssin merkeissä. Lauantaina promootiojuhlallisuudet huipentuvat promootioristeilyyn ja lounaaseen Utran uittotuvalla.

Promootioperinne on jatkunut Suomessa katkeamattomana koko yliopistohistorian ajan, ja jokainen yliopisto on osaltaan uudistanut promootioperinnettä. Promootion juhlamenoissa perinteillä on erittäin tärkeä osa, vaikkakin promootio elää ajan mukana ja muuttuu tarvittaessa.

Itä-Suomen yliopisto haluaa promootiolla osoittaa arvostustaan tohtorin tutkinnon suorittaneille, jotka puolestaan saavat juhlia akateemisia saavutuksiaan.

Lisätietoja:
Promootiokoordinaattori Kirsi Bykachev, kirsi.bykachev(at)uef.fi, p. 050 363 4819

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopiston toiminnassa korostuu monitieteisyys. Opetusta on yli sadassa pääaineessa. Tasokkaan opetuksen lisäksi yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen nykyaikaisen opiskeluympäristön, jota kehitetään jatkuvasti. Yliopistolla on kampukset Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa ja se työllistää lähes 2 800 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

 • Itä-Suomen yliopisto / Viestintä
  http://www.uef.fi
 • Joensuun kampus
  Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
 • Kuopion kampus
  Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio
 • Savonlinnan kampus
  Kuninkaankartanonkatu 5-7, PL 86, 57101 Savonlinna

Tilaa