Seminaari suomalaisen seksuaalirikostutkinnan parantamisen keinoista 7.10. Joensuussa

Report this content

Helsingin Sanomat julkaisi viime talvena seikkaperäisen artikkelin suomalaisen seksuaalirikostutkinnan puutteista. Artikkeli herätti laajaa julkista keskustelua, ja artikkelista seurasi muun muassa vielä kesken oleva apulaisoikeuskanslerin selvitys. Itä-Suomen yliopisto järjestää nyt aiheeseen liittyvän seminaarin, jonka tavoitteena on pohtia ratkaisuja siihen, miten erityisesti kuulustelustrategioita voidaan jatkossa kehittää seksuaalirikostutkinnassa.

”Kuulustelumenetelmät seksuaalirikostutkinnan ytimessä – miten edistää näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä?” -seminaari järjestetään perjantaina 7. lokakuuta klo 9–16 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella Futura-rakennuksessa, salissa F100 (Yliopistokatu 7).

– Yksi kuulusteluihin liittyvä ongelma on, ettei poliiseja kouluteta vielä Suomessa systemaattisesti käyttämään tutkimusperustaisia, kansainvälisesti jo laajalti käytössä olevia kuulustelumenetelmiä. Seksuaalirikostutkinnassa kuulustelut ovat näytön kannalta keskeisessä asemassa. Siksi niihin tulisi panostaa ja niissä tulisi hyödyntää toimiviksi tiedettyjä, eettisesti kestäviä kuulustelumenetelmiä, kertoo yliopistonlehtori, oikeuspsykologi Hanna Lahtinen.

Pääpuhujaksi on kutsuttu alalla kansainvälisesti tunnettu asiantuntija Dr. Patrick Tidmarsh Suffolkin yliopistosta.

Paikalle odotetaan 70 osallistujaa eri puolilta Suomea. Valtaosa seminaariin saapujista on poliiseja.

– Tavoitteena on tuoda näkökulmia keskusteluun seksuaalirikosten tutkinnasta ja erityisesti kuulustelumenetelmien kehittämisestä viimeisimmän tutkimustiedon ja ammattilaisten kokemusten pohjalta. Toivomme vilkasta vuorovaikutusta seminaarin aikana sekä sen jälkeen. Toivon mukaan tilaisuus käynnistää myös uudenlaisen yhteistyön eri osapuolten välillä, Lahtinen sanoo.

Seminaarin pääpuhuja Patrick Tidmarsh on työskennellyt seksuaalirikosten parissa yli 30 vuotta, joista 20 vuoden ajan hän on työskennellyt seksuaalirikollisten hoidossa ja vankiloissa sekä aikuisten että nuorten parissa. Hän on toiminut myös poliisiorganisaatiossa rikostutkijoiden kouluttajana ja asiantuntijana Australiassa 12 vuoden ajan sekä kehittänyt seksuaalirikosten tutkinnan erikoisalaa. Tidmarshin luoma "Whole Story" -menetelmä on ollut uraauurtava aloite seksuaalirikosten tutkinnassa. Menetelmän tarkoituksena on torjua uhrien syyllistämistä sekä opettaa poliiseja ja tutkijoita ymmärtämään seksuaalirikosten dynamiikkaa ja parantaa todisteiden keräämistä seksuaalirikostapauksissa. Vuonna 2021 Tidmarsh julkaisi menetelmästään kirjan The Whole Story: Investigating Sexual Crime – Truth, Lies and the Path to Justice.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston psykologian oppiaine ja oikeustieteiden laitos.

Ohjelma

9.00 Avaus

9.15 Relevant evidence in sexual crime investigation: Getting the Whole Story

Dr Patrick Tidmarsh

10.45 Kahvitauko

11.05 Nykyiset kuulustelukäytännöt Suomessa

Komisario Simo Hämäläinen, Itä-Suomen poliisilaitos

11.35 Oikeuspsykologian näkökulma: kehitysehdotuksia suomalaiseen kuulustelukäytäntöön

Oikeuspsykologi Jasmin Kaunisto

12.30 Lounastauko

13.30 Oikeudelliset takeet lapsen kertomuksen luotettavuudelle

OTT Elisa Silvennoinen, Itä-Suomen yliopisto

14.15 Kahvitauko

14.45 Seksuaalirikoksiin liittyvien kuulustelujen ongelmat syyttäjän näkökulmasta

Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää, Seconded National Expert/Kansallinen asiantuntija /Eurojust 1.1.–31.12.2022, Syyttäjälaitos/Itä-Suomen syyttäjäalue

15.30–16.00 Yhteenveto ja kysymykset

Lisätietoja:
PsT, yliopistonlehtori Hanna Lahtinen, hanna.lahtinen(at)uef.fi, p. 050 342 8546.

Tilaa