Sosiaalinen media tarjoaa kasvuyrityksille keinoja kansainvälistymiseen liittyvien uhkien torjumiseksi

Report this content

Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että kansainvälisille markkinoille pyrkiville kasvuyrityksille sosiaalinen media mahdollistaa yrityksen kokoon, uutuuteen ja tunnettuuteen liittyvien uhkien torjumisen. Tutkimuksen perusteella kasvuyritykset käyttävät sosiaalista mediaa, kun ne pyrkivät mukaan erilaisiin niiden toiminnalle tärkeisiin strategisiin ja nouseviin kansainvälisiin verkostoihin.

– Kansainvälistyvät yritykset ovat usein epävarmoja siitä, kuinka sosiaalisen median työkaluja ja kansainvälisiä verkostoja voi käyttää tehokkaimmin hyväksi kansainvälisille markkinoille pääsyn esteiden voittamiseksi. Tutkimuksen tulokset auttavat yrityksiä ymmärtämään, kuinka näitä työkaluja voi hyödyntää parhaimmalla tavalla nopean kansainvälisen kasvun saavuttamisessa, professori Mika Gabrielsson toteaa.

Suomessa, Ruotsissa ja Uudessa-Seelannissa toteutetussa tutkimuksessa tarkasteltiin kansainvälistymistä tavoittelevia kasvuyrityksiä, joille kansainvälisille markkinoille pääsy oli elinehto kotimaisten markkinoiden pienuuden vuoksi. Tutkitut yritykset käyttivät sosiaalista mediaa aktiivisesti.

Tutkimuksen perusteella olisi tärkeää, että kasvuyritykset hyödyntäisivät sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia koko kansainvälistymisprosessin ajan. Tärkeää olisi tunnistaa, mitä ovat yritysten omat ja kansainvälisten kumppanien sosiaalisen median kyvykkyydet. Nämä tulisi lisäksi yhdistää tehokkaasti, jotta kansainvälistymiseen liittyviä uhkia pystyttäisiin torjumaan.

– Ulkomaisten yhteistyökumppanien kautta yritykset voivat laajentaa omaa sosiaalisen median osaamistaan ja nousta tärkeiden strategisten verkostojen sisäpiiriin. Sosiaalista mediaa kannattaa käyttää kuitenkin valikoivasti kansainvälisillä markkinoilla paikallisen markkinatilanteen mukaan, tutkija Sara Fraccastoro kertoo.

Yritykset voivat tehdä esimerkiksi markkinointikampanjoita paikallisilla kielillä tai yhteistyötä sellaisten paikallisten kumppanien kanssa, jotka ovat sosiaalisessa mediassa vahvasti mukana.

– Kasvuyrityksiä tulisi kouluttaa sosiaalisen median käytössä, koska se on halvempi ja vie vähemmän aikaa kuin monet vaihtoehtoiset kanavat. Lisäksi sosiaalisen median hyödyntäminen on kestävää.

Lisätietoja:

Professori Mika Gabrielsson, puh. 050 568 7626, mika.gabrielsson(at)uef.fi, UEF Connect

Tutkija Sara Fraccastoro, puh. 050 328 2952, sara.fraccastoro(at)uef.fi, UEF Connect

Tutkimusartikkeli:

Sara Fraccastoro, Mika Gabrielsson, Sylvie Chetty. Social Media Firm Specific Advantages as Enablers of Network Embeddedness of International Entrepreneurial Ventures. Journal of World Business 56 (2021). https://doi.org/10.1016/j.jwb.2020.101164

Tilaa