Statiinit voisivat ehkäistä verkkokalvoirtaumaan liittyvää haitallista arpimuodostusta

Report this content

Tuoreen tutkimuksen mukaan statiineilla voitaisiin mahdollisesti ehkäistä verkkokalvon irtaumaan liittyvää arpimuodostusta. Tulevaisuudessa käytössä voisi olla hoitomuoto, jossa statiinit annostellaan leikkauksen yhteydessä lääkeimplanttina suoraan lasiaiseen. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Scientific Reports -lehdessä.

Statiinit ovat tunnettuja, suhteellisen turvallisia ja laajalti käytettyjä kolesterolia alentavia lääkkeitä, joilla on myös tulehdusta vähentäviä ominaisuuksia. Nyt julkaistussa kokeellisessa tutkimuksessa Itä-Suomen yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijat selvittivät statiinien kykyä hillitä silmäkirurgian jälkeistä proliferatiivista vitreoretinopatiaa (PVR), jossa silmän verkkokalvolle muodostuu haitallista arpikudosta. Regmatogeeniseen verkkokalvoirtaumaan liittyvä proliferatiivinen vitreoretinopatia (PVR) on monitekijäinen tulehduksellinen prosessi, joka heikentää irtauman leikkaushoidon tuloksia.

Tutkimuksessa ihmisen verkkokalvon pigmenttiepiteeli- eli RPE-soluviljelmiin lisättiin statiineihin kuuluvaa simvastatiinia, atorvastatiinia tai rosuvastatiinia, minkä jälkeen soluihin aiheutettiin tulehdus bakteeriperäisellä lipopolysakkaridilla. Viljelmistä määritettiin tulehduksen välittäjäaineiden IL-6:n ja IL-8:n sekä MCP-1-proteiinin tuotanto ELISA-menetelmällä. Lisäksi simvastatiinin, atorvastatiinin, rosuvastatiinin sekä niiden aineenvaihduntatuotteiden pitoisuudet määritettiin massaspektrometrilla lasiaisnäytteistä 20 lasiaisleikkauspotilaalta, joista 16 oli käyttänyt statiinilääkitystä suun kautta.

Kaikki statiinit vähensivät ihmisen RPE-soluviljelmiin aiheutettua tulehdusreaktiota, kun niiden pitoisuus oli 5 μM. Lasiaisesta määritettyjen statiinien pitoisuudet vaihtelivat välillä 0.1–7 M-10. Pitoisuudet vastasivat tyypillisesti plasmasta mitattuja sitoutumattomia statiinipitoisuuksia ja osoittivat, että vain sitoutumaton lääke pääsee systeemiverenkierrosta silmän lasiaiseen.

Statiinien lasiaiseen pääsyä mallinnettiin myös farmakokineettisillä simulaatiomalleilla. Niiden pohjalta voitiin osoittaa, että nykyisillä lääkkeensaattoteknologioilla lasiaisen statiinipitoisuudet voidaan saada säilymään terapeuttisilla tasoilla kuukausien ajan. Tulevaisuudessa leikkauksen jälkeistä haitallista verkkokalvon arpimuodostusta ja uusintaleikkauksen tarvetta voitaisiinkin ehkä vähentää lasiaiseen annosteltavilla statiini-implanteilla.

Lisätietoja:

Professori Anu Kauppinen, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/anu.kauppinen/

Tutkimusartikkeli:

Yashavanthi Mysore, Eva M del Amo, Sirpa Loukovaara, Marja Hagström, Arto Urtti & Anu Kauppinen. Statins for the prevention of proliferative vitreoretinopathy: cellular responses in cultured cells and clinical statin concentrations in the vitreous. Scientific Reports, julkaistu verkossa 13.1.2021

Tilaa