Suomen ja Venäjän välinen yhteistyöprojekti vero-oikeuden opetukseen ja tutkimukseen

Report this content

Suomen ja Venäjän välille on käynnistynyt yhteistyöprojekti vero-oikeuden opetuksessa ja tutkimuksessa. Projektissa on mukana kaksi yliopistoa Suomesta ja kaksi Venäjältä: Financial University under the Government of the Russian Federation, St Petersburg University, Itä-Suomen yliopisto ja Lapin yliopisto.

Projektin tavoitteena on vahvistaa olemassa olevia yhteistyömuotoja ja luoda uusia toimintamalleja koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyölle, verkostoitumiselle, henkilöstön ja opiskelijoiden liikkuvuudelle sekä yliopistojen ja yritysten väliselle yhteistyölle.

Käytännössä projekti sisältää esimerkiksi kampuksella tapahtuvaa yhteistyöopetusta ja tutkimusta, verkko-opetusta ja -tutkimusta sekä erilaisia seminaareja, joihin yhteistyössä mukana olevien yliopistojen opiskelijat voivat osallistua sekä verkossa että mahdollisuuksien mukaan paikan päällä. Tavoitteena on luoda verkostoja sekä opettajien että opiskelijoiden välille. Hankkeessa aloitetun yhteistyön on tarkoitus jatkua yliopistojen välillä myös projektin jälkeen.

– Tiedämme, että useilla vero-oikeuden kursseilla on yhteisiä aihealueita, joita voitaisiin opettaa yhteistyössä ylipistojen kanssa. Esimerkiksi kansainvälisessä vero-oikeudessa ja oikeusvertailussa on selkeät yhteiset teemat, joissa yhteisopetus mahdollistaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Tämä on mahdollisuus sekä opiskelijoille että opettajille, toteavat projektin koordinaatiosta vastaava yliopistonlehtori Mika Nissinen sekä professori Marianne Malmgrén Itä-Suomen yliopistosta.

Koulutusyhteistyö tarjoaa opiskelijoille myös mahdollisuuden tulla osaksi kansainvälistä yhteisöä oman yliopiston kautta – ilman varsinaista opiskelijavaihtoa. Hankkeella pyritään kuitenkin myös tukemaan vero-oikeuden opiskelijoiden liikkuvuutta kumppaniyliopistojen välillä sekä luomaan pysyviä liikkuvuuskäytänteitä vero-oikeuden opiskelijoille.

Tavoitteena on myös luoda pohjaa opiskelijayhteistyölle työelämän kanssa, sillä yritysyhteistyö tulee jatkossakin olemaan tärkeässä roolissa naapurimaiden Suomen ja Venäjän välillä. Tarkoitus on löytää kumppaneita sekä liike-elämästä että korkeakouluista, jotka olisivat valmiita työskentelemään yhdessä vero-oikeudellisen koulutuksen ja tutkimuksen eri osa-alueilla.

2,5-vuotinen hanke on saanut rahoitusta Opetushallituksen Team Finland Knowledge -ohjelmasta.

Lisätietoja:

Mika Nissinen, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto, mika.nissinen@uef.fi

Marianne Malmgrén, professori, Itä-Suomen yliopisto, marianne.malmgren@uef.fi

Tilaa