Suosittu ja tärkeä koronajäljityskoulutus tehtiin mahdolliseksi korkeakoulujen yhteistyössä

Report this content

DigiCampus.fi on 17 korkeakoulun yhteinen oppimisympäristöjen kehittämishanke, joka on luotu korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön ja avoimeen toimintakulttuuriin niiden välillä. Hankkeessa on yhteistyössä toteutettu yhteinen digitaalinen oppimisympäristö yhteisten opintojaksojen alustaksi. Yhteisessä oppimisympäristössä on kursseja tällä hetkellä tarjolla yli 1 300, ja rekisteröityneitä käyttäjiä DigiCampuksella on jo noin 55 000.

Hyvä esimerkki yhteisestä ja ajankohtaisesta DigiCampuksella toteutetusta koulutuksesta on ollut Koronavirustartuntojen jäljitys -kurssi, jolle on tähän mennessä osallistunut jo 9 180 opiskelijaa. Kurssin tuottaa Itä-Suomen yliopisto yhdessä Tampereen yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

– Koulutus rakennettiin ripeästi keväällä 2020 vastaamaan nopeasti leviävän, uuden koronaviruspandemian aiheuttamiin tarpeisiin. Tiiviillä ja onnistuneella yhteistyöllä kurssi saatiin auki opiskelijoille jo kesäkuun alussa. Siitä lähtien koulutus on ollut hyvin suosittu ja kiitelty kokonaisuus, kertoo Itä-Suomen yliopiston jatkuvan oppimisen suunnittelija Ville Valkonen.

Epidemian levitessä tartuntojen jäljitystyölle on ollut jatkuva ja kasvava tarve. Koulutus antaa hyvän pohjaosaamisen jäljitystyön aloittamiseen.

– Palaute jäljityskoulutuksesta on ollut erinomaista – yli 92 prosenttia kurssin suorittaneista suosittelisi kurssia muille. Koulutus on auttanut osallistujia ymmärtämään paremmin koronaan liittyvää toimintaa ja tavoitteita ja päivittämään osaamista työpaikan hakuun.

DigiCampus mahdollistaa oivallisesti korkeakoulujen yhteisopettajuuden sujuvuuden, kun opettajat voivat yli organisaatiorajojen toimia helposti samalla alustalla.  

– Myös opiskelijoiden toiminta helpottuu, kun toimitaan yhdellä alustalla, kertoo hankejohtaja Tuula Heide.

DigiCampus.fi soveltuu erityisesti korkeakoulujen yhteisten opintojaksojen ja MOOC-kurssien oppimisalustaksi sekä hankkeiden ja verkostojen käyttöön. Kaikille avoimia MOOC-kursseja on tällä hetkellä tarjolla noin 50. Käyttäjiä on mukana lähes kaikista Suomen korkeakouluista. DigiCampus-hanke päättyy kesäkuun lopussa, ja sen käyttöön ovat alustavasti sen jälkeen sitoutuneet muun muassa Itä-Suomen, Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun yliopistot sekä ammattikorkeakouluista Haaga-Helia ja Laurea. Palveluun voi liittyä mukaan myöhemminkin. Oppimisympäristö ja sen palvelut on luotu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa kärkihankkeessa. 

– DigiCampus on ollut täysin uudenlainen avaus suomalaisten korkeakoulujen välillä. Tällaista yhteistyötä ei Suomessa ole aiemmin tehty, Heide summaa.

DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke, jota koordinoi Itä-Suomen yliopisto.

Lisätietoja:
Hankejohtaja Tuula Heide, p. 040 064 5936, tuula.heide(at)uef.fi

https://digicampus.fi/

https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/koronavirustartuntojen-jaljitys

Tilaa