Toistuva humalajuominen nuoruusiässä on yhteydessä pikkuaivojen muutoksiin nuorella aikuisiällä

Report this content

Nuoruusiän toistuva humalajuominen on yhteydessä pikkuaivojen tilavuuden muutoksiin nuorella aikuisiällä, osoittaa juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimus. Aiemmin on tiedetty pitkäaikaisen alkoholin liikakäytön aiheuttavan pikkuaivojen vaurioitumista aikuisilla, mutta nuoruusiän alkoholinkäytön vaikutuksista pikkuaivoihin ei ole ennestään juuri tietoa. Tulokset julkaistiin Alcohol-lehdessä.

Tutkimukseen osallistui 58 iältään 21–28-vuotiasta nuorta aikuista, joiden alkoholinkäyttöä oli seurattu edeltävien kymmenen vuoden ajan. Osallistujista 33 oli käyttänyt runsaasti alkoholia nuoruusiästä lähtien ja 25 puolestaan vähän tai ei ollenkaan. Kaikilla oli hyvä toimintakyky ja normaalit älylliset toiminnot, eivätkä päihdehäiriön diagnostiset kriteerit täyttyneet kenelläkään.

Runsaasti alkoholia käyttäneillä havaittiin pään magneettikuvissa pikkuaivojen takimmaisten alueiden tilavuuden muutoksia verrattuna vähän tai ei ollenkaan alkoholia käyttäneisiin. – Näiden alueiden tiedetään vaikuttavan motorisiin ja älyllisiin toimintoihin. Tulosten merkityksen arvioiminen ja tarkemmat päätelmät edellyttävät kuitenkin laajempaa jatkotutkimusta, kertoo tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, LT Virve Kekkonen.

Lisätietoja:

LT, erikoislääkäri, kliininen opettaja Virve Kekkonen, virve.kekkonen (at) kuh.fi, Itä-Suomen yliopisto ja KYS, p. 044 717 9335, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/virve.kekkonen/

Alkuperäinen julkaisu: Virve Kekkonen, Elisa Kallioniemi, Outi Kaarre, Mervi Könönen, Petri Kivimäki, Heidi Gröhn, Tommi Tolmunen, Ritva Vanninen. Heavy drinking from adolescence to young adulthood is associated with an altered cerebellum. Alcohol 92 (2021) 35–40 https://doi.org/10.1016/j.alcohol.2021.02.002

Tilaa