Totuus-symposiumissa lähestytään totuutta tieteen, taiteen, yhteiskunnan ja teologian näkökulmista 14.–15. helmikuuta

Report this content

Useiden alojen asiantuntijat pohtivat totuuden luonnetta ja totuuteen pyrkimistä Karjalan teologisen seuran (KTS) järjestämässä verkkosymposiumissa 14.–15. helmikuuta. Itä-Suomen yliopistossa etäyhteyksillä järjestettävän symposiumin teemana on totuus.

Totuus-symposiumin lähtökohtana on käsitys siitä, että totuuden etsiminen ja totuuteen pyrkiminen on keskeinen ihmisyksilöitä ja -yhteisöjä eteenpäin ajava voima. Se vaikuttaa kulttuurin ja yhteiskunnan eri alueilla ja saa aikaan niin turvallista pysyvyyttä kuin luovaa muutosta. Käsitykset totuuden luonteesta vaihtelevat, samoin metodiset polut sen tavoittamiseen.

Symposiumissa totuutta lähestytään viidestä näkökulmasta, jotka ovat totuus teologiassa, totuus taiteessa, totuus yhteiskunnassa, totuus tieteessä sekä totuus ja sovinto.

Yksi suurimmista tiedetapahtumista Itä-Suomessa

KTS:n yhteistyökumppaneina ovat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Kuopion ja Mikkelin luterilaiset hiippakunnat sekä Kuopion ja Karjalan ortodoksinen hiippakunta.

Symposiumi on jatkumoa KTS:n suuria yleisömääriä keränneille tapahtumille. Symposiumeista onkin tullut KTS:n tärkein toimintamuoto ja eräänlainen tavaramerkki. KTS:n vuorovuosin järjestettävät symposiumit ovat yksi isoimmista Itä-Suomen yliopistossa järjestettävistä tieteellisistä tapahtumista.

Tällä kertaa symposiumi järjestetään kokonaisuudessaan verkossa. Symposiumin ohjelmaa on mahdollista seurata etänä mistä tahansa.

– Tavoitteenamme on edistää monitahoista keskustelua tärkeistä ja laajasti kiinnostavista yhteiskunnallisista aiheista. Tutkitun tiedon merkitys, tiettyjen tutkimuskohteiden oikeutus ja vääristellyn tiedon levittäminen ovat Suomessakin ajankohtaisia totuuteen liittyviä keskustelunaiheita, perustelee KTS:n symposiumityöryhmän puheenjohtaja Pekka Metso tämänkertaisen symposiumin teemaa.

Poikkitieteellinen katsaus maailmaan

Symposiumissa on tälläkin kertaa mukana laaja ja nimekäs joukko eri alojen asiantuntijoita. He tarkastelevat symposiumin teemaa monesta eri näkökulmasta ja poikkitieteellisesti.

Symposiumin ensimmäisenä päivänä totuuden ja taiteen yhteyksiä pohtivat puheenvuoroissaan muun muassa näyttelijä Hannu-Pekka Björkman ja ohjaaja Piia Peltola. Osuudessa pohditaan todellisuuden ja toden tavoittamista ja käsittelyä sepitteellisissä tarinoissa. Miten todellisuuden vaikutelma rakennetaan näyttämölle? Minkälaisia totuuksia teatteriesitys kykenee välittämään?

Päivä päättyy osuuteen, jonka aiheena on totuus yhteiskunnassa. Osuuden avaa yhdysvaltalaisen Mary Hoch Center for Reconciliation -tutkimuskeskuksen johtaja Antti Pentikäinen. Työkseen sovintoprosesseja tutkiva Pentikäinen keskittyy esitelmässään politiikan ja sovinnon prosesseihin Yhdysvalloissa.

Symposiumin toinen aamu alkaa pohdinnalla totuuden ja tieteen yhteydestä. Filosofi Maija-Riitta Ollila tarkastelee totuuden luonnetta ja tietämisen luonnetta nykyisessä totuuden jälkeisessä ajassa, jossa totuus kamppailee asemastaan kiehtovinta tarinaa vastaan. Onko olemassa objektiivista todellisuutta, jota tiede voisi kuvata ja selittää, vai onko jokaisella oma henkilökohtainen totuutensa. Onko tiede vain yksi tarina lukemattomien muiden joukossa, Ollila kysyy.

Symposiumin viimeisessä osuudessa käsitellään totuutta ja sovintoa. Lokakuussa 2021 aloitti toimintansa valtioneuvoston asettama Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio. Komission tavoitteena on tehdä näkyväksi saamelaisten kokemukset Suomen valtion ja eri viranomaisten toimista. Teologian maisteri Helga West käsittelee esitelmässään totuus- ja sovintokomission merkitystä työssä, jossa raivataan tilaa saamelaisten kanssa tehtävälle sovinnolle. Kansainvälisesti arvostettu ja Suomessa laajasti tunnettu oikeushammaslääkäri Helena Ranta on toiminut pitkään eri tehtävissä sotarikostutkijana. Hänet tunnetaan myös naisten oikeuksien puolustajana. Esitelmässään Ranta pohtii mitä merkitystä eläville on sillä, että tutkitaan kuolleitten kohtaloa.

Symposiumin tarkka ohjelma: https://www.uef.fi/fi/tapahtuma/karjalan-teologisen-seuran-symposiumi

Symposiumi järjestetään etänä Zoomissa. Linkki tapahtumaan lähetetään ennakkoon ilmoittautuneille. Symposiumi on tarkoitettu seurakuntien työntekijöille, teologian ja muiden alojen yliopisto-opiskelijoille sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille. Tiedotusvälineiden edustajat ovat myös tervetulleita symposiumiin, linkin tapahtumaan saa yhteyshenkilöiltä.

Karjalan teologinen seura on Joensuussa 2003 perustettu tieteellinen seura. Se on järjestänyt vuodesta 2005 lähtien yhteensä kahdeksan symposiumia. Edellisen kerran, helmikuussa 2020 symposiumin teemana oli Maailma, ja se keräsi noin 220 osanottajaa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Karjalan teologisen seuran puheenjohtaja, tutkijatohtori Laura Kallatsa, laura.kallatsa(at)uef.fi, p. 050 468 7085
Symposiumityöryhmän puheenjohtaja, apulaisprofessori Pekka Metso, pekka.metso(at)uef.fi, p. 0294452651
Sihteeri Annika Juurikka, ktssihteeri(at)gmail.com, p. 044 055 3737

Tilaa