Tuore katsaus valottaa suun bakteerien yhteyttä aivovaltimopullistumiin

Report this content

Suun sairauksilla on viime vuosina havaittu yhteys aivovaltimopullistumien eli -aneurysmien muodostumiseen ja puhkeamiseen. Tuoreen katsausartikkelin mukaan suun bakteerit saattavat verenkiertoon päästessään vaikuttaa aneurysman syntyyn ja puhkeamisalttiuteen useiden tulehdusmekanismien kautta. Neurosurgical Review -lehdessä julkaistun katsauksen kirjoittajina oli Itä-Suomen yliopiston, KYSin, Tampereen yliopiston ja TAYSin tutkijoita.

Arviolta 2–3 prosentilla aikuisista on aivovaltimopullistuma, joka voi puhjetessaan aiheuttaa hengenvaarallisen lukinkalvonalaisen verenvuodon. Aivovaltimoaneurysmista kaikki eivät suinkaan puhkea, mutta elämänmittaisessa suomalaisessa seurantatutkimuksessa noin joka kolmas vuotamattomina löytyneistä aivovaltimoaneurysmista lopulta puhkesi. Muun muassa korkea verenpaine, tupakointi ja alkoholin liikakäyttö lisäävät aneurysmariskiä, mutta monilla potilailla ei ole mitään tunnettuja riskitekijöitä. – Tämä viittaa siihen, ettei kaikkia riskitekijöitä vielä tunneta, toteaa artikkelin ensimmäinen kirjoittaja, yliopisto-opettaja Joona Hallikainen.

Suun bakteerien merkitys aneurysmien muodostumisessa on alkanut kiinnostaa tutkijoita yhä enemmän. Aneurysmiin liittyy tulehdusmuutoksia valtimon seinämässä, ja suun tulehdukset voivat puolestaan ylläpitää tulehdustilaa myös muualla elimistössä.

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkijat ovat hiljattain osoittaneet laajalle levinneen ientulehduksen liittyvän aivovaltimoaneurysmien muodostumiseen ja lukinkalvonalaisen verenvuodon riskiin. Tämän löydön taustalla oli Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkijoiden aiempi havainto siitä, että sekä puhjenneiden että puhkeamattomien aivovaltimoaneurysmien seinämistä löytyy suuperäisten bakteerien DNA:ta. Suun sairauksilla on havaittu vastaavia yhteyksiä myös vatsa-aortan aneurysmiin.

Katsausartikkelissa tutkijat valottavat, millaiset mekanismit voivat selittää havaittuja yhteyksiä suun sairauksien ja aivovaltimoaneurysmien välillä. – Todennäköisin mekanismi on suun bakteerien kulkeutuminen verenkiertoon hampaan tulehtuneen ientaskun kautta ja näiden bakteerien aktivoima tulehdusreaktio verisuonen seinämässä. Suun bakteereja pääsee verenkiertoon pureskellessa ja hampaita harjatessa, jos ikenet ovat hyvin tulehtuneet, Hallikainen toteaa.

Verenkiertoon päästyään suun bakteerit voivat edistää aneurysman syntyä usealla tavalla. Bakteerien tuottamat tulehdusta aktivoivat yhdisteet, lipopolysakkaridit, voivat aiheuttaa verisuonen seinämässä tulehdusvasteen. Tällöin verisuonen seinämään kertyy tulehdussoluja vaurioittaen seinämän elastista kerrosta, jolloin alttius aneurysman muodostumiselle kasvaa. Bakteerien tuotteet voivat lisäksi vahvistaa COX2-entsyymin välittämää tulehdusvastetta, joka edelleen kiihdyttää aneurysmaan johtavia muutoksia suonen seinämässä. Suun bakteerit saattavat myös käynnistää ja kiihdyttää tulehdusreaktioon osallistuvaa komplementtijärjestelmää, jonka on jo aiemmin osoitettu liittyvän aneurysman muodostumiseen ja puhkeamiseen. Lisäksi immuunijärjestelmän altistuminen verenkiertoon joutuneille suun bakteereille voi johtaa koko elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan, joka osaltaan edistää aneurysmien syntyä.

Tutkijoiden mukaan jatkotutkimusta kuitenkin tarvitaan näiden mekanismien selvittämiseksi. Lisäksi selvitettävänä on voiko hoitamatonta ientulehdusta, parodontiittia tai suun bakteereja pitää riskitekijöinä aneurysman muodostumiselle ja puhkeamiselle ja voiko näitä hoitamalla estää aneurysman muodostuminen tai sen puhkeaminen – Hampaiden ja etenkin ikenien terveyttä kannattaa joka tapauksessa ylläpitää päivittäisellä hampaiden ja hammasvälien puhdistuksella.

Lisätietoja: Joona Hallikainen 1,2,3 , puh. 050 406 5101,  joona.hallikainen (a) uef.fi,  Juhana Frösen 3,4 juhana.frosen (a) tuni.fi

1 Hammaslääketieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto

2 Suu- ja leukasairauksien klinikka, Kuopion yliopistollinen sairaala

3 Hemorrhagic Brain Pathology Research Group, KYS Neurokeskus sekä Tampereen yliopisto ja yliopistollinen sairaala

4 Neurokirurgian klinikka, Tampereen yliopistollinen sairaala

Katsausartikkeli: Joona Hallikainen, Sara Keränen, Jarno Savolainen, Matti Närhi, Anna Liisa Suominen, Pekka Ylöstalo, Jari Kellokoski, Mikko Pyysalo, Pirkko Pussinen, Tuomas Rauramaa, Juhana Frösen. Role of oral pathogens in the pathogenesis of intracranial aneurysm: review of existing evidence and potential mechanisms. Neurosurgical Review, julkaistu verkossa 7.2.2020. https://doi.org/10.1007/s10143-020-01253-y

Alkuperäisjulkaisu: Joona Hallikainen, Antti Lindgren, Jarno Savolainen, Tuomas Selander, Antti Jula, Matti Närhi, Timo Koivisto, Jari Kellokoski, Pekka Ylöstalo, Anna-Liisa Suominen, Juhana Frösen. Periodontitis and gingival bleeding associate with intracranial aneurysms and risk of aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Neurosurgical Review, julkaistu verkossa 10.4.2019. https://doi.org/10.1007/s10143-019-01097-1

Tilaa