Tutkijoiden mikroRNA-löydöstä kaupallistetaan uutta sydänlääkettä

Report this content

Verisuonten kasvua edistävä mikroRNA-lääke voi tulevaisuudessa olla uusi vaihtoehto iskeemisten sydän- ja verisuonitautien hoitoon. Arvostettu PLOS ONE -lehti julkaisi juuri Itä-Suomen yliopiston ja kansainvälisten yhteistyökumppanien tutkimuksen, jossa löydettiin uudella tavalla vaikuttava mikroRNA-molekyyli. Tutkijat ovat patentoineet tuloksiin liittyvät keksinnöt ja kaupallistavat niitä perustamassaan yrityksessä.

MikroRNA:t ovat pieniä RNA-molekyylejä, jotka säätelevät geenien ilmentymistä. Normaalisti ne hiljentävät geenien ilmentymistä kohdentumalla geenien lähetti-RNA:han tuman ulkopuolella solulimassa. Tutkijoiden löytämä uusi mikroRNA, miR-466c, vaikuttaa kuitenkin toisella tavalla. Se lisää verisuonen kasvutekijän VEGFA:n ilmentymistä kohdentumalla kasvutekijän geenin säätelyalueelle tumassa.

Sen lisäksi että tulokset laajentavat kuvaa mikroRNA:iden biologisesta roolista, niillä on myös kaupallista merkitystä uusien RNA-lääkkeiden kehittämisessä. Lisäämällä VEGFA-geenin ilmentymistä pienten RNA-molekyylien avulla voidaan mahdollisesti hoitaa täysin uudella tavalla iskeemisiä sydän- ja verisuonitauteja, joissa heikentynyt verenkierto aiheuttaa hapenpuutetta. VEGFA geenin aktivoituminen lisäisi uusien verisuonten kasvua ja parantaisi siten kohdekudoksen hapensaantia.

Tutkijat ovat patentoineet tuloksiin liittyvät keksinnöt ja solmineet yliopiston kanssa teknologiansiirtosopimuksen niihin liittyvien immateriaalioikeuksien kaupallistamiseksi uudessa RNatives-yrityksessä (www.rnatives.com). Yrityksen tieteellinen tausta on dosentti Mikko Turusen ja tohtori Tiia Turusen pitkäjänteisessä työssä pienten RNA:iden tutkimuksessa. Jo vuonna 2009 tutkimusryhmä osoitti ensimmäisenä maailmassa, että pienet RNA:t voivat aktivoida VEGFA-geeniä eläimessä1. Myöhemmin samat tutkijat osoittivat, että nämä pienet RNA:t ovat erittäin tehokkaita sydäninfarktin hoidossa2. Näiden ja myöhempien tutkimustulosten3 perusteella tutkijat päättelivät, että luonnolliset pienet RNA:t, mikroRNA:t, osallistuvat VEGFA-geenin aktivoimiseen. Vuonna 2018 Mikko Turunen sai Business Finlandilta TUTLI-rahoituksen keksinnön kaupallistamisen edistämiseen. Tämän tuloksena perustettu uusi yritys, RNatives, on saanut pääomasijoituksen rahoitusmarkkinoilta. Yhtiön tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on Kuopiossa ja sitä tukee ELY-rahoitus.

–  RNA-aktivaatio on tunnettu jo 16 vuotta, mutta vasta hiljattain sen kaupallinen potentiaali on huomattu, yrityksen hallituksen puheenjohtaja Mikko Turunen kertoo.

–  Luonnollisella mikroRNA-lääkkeellämme on monia etuja verrattuna perinteisempiin keinoihin, joilla pyritään lisäämään hoitogeenin ilmentymistä. MikroRNA lisää solun omaa VEGFA-tuotantoa, jolloin geenin kaikki muodot tulevat oikein tuotetuksi, eikä siihen kohdistu immuunivastetta, koska se on niin pieni. Lisäksi mikroRNA on hyvin stabiili eikä tarvitse kemiallista muokkausta kuten pitkät RNA-lääkkeet, esimerkiksi Covid-19 rokotteet.

Ainutlaatuisen RNA-lääkkeen lisäksi RNatives kehittää muokattuja solunulkoisia vesikkeleitä, joiden avulla näitä lääkkeitä voitaisiin kuljettaa potilaiden hoidettaviin kudoksiin.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja, dosentti Mikko Turunen, p. +358 44 5537 414, mikko.turunen (a) rnatives.com

Tutkimusartikkeli:

Laitinen P, Väänänen M-A, Kolari I-L, Mäkinen PI, Kaikkonen MU, Weinberg MS, et al. (2022) Nuclear microRNA-466c regulates Vegfa expression in response to hypoxia. PLoS ONE 17(3): e0265948. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265948

Viitteet:

  1. Circ.Res. 2009 Sep 11;105(6):604-9
  2. PLoS One. 2014 Feb 26;9(2):e89979
  3. Sci Rep. 2019 Jul 17;9(1):10332. doi: 10.1038/s41598-019-46841-1.

Tilaa